Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Pasifik’te Savaşın Sona Ermesi » Pasifik’te Savaşın Sona Ermesi

Japonya, Filipinlerde General Mac Arthur komutasındaki ABD kuvvetlerine yenildi. Ekim1944’te yapılan Leyte Savaşı’nda Japon Donanması hemen hemen ortadan kaldırıldı. Daha sonra Pasifik Adaları alınarak Japon Adalarına ulaşmak, ABD’nin temel savaş stratejisi oldu. Ancak Japonya’n..
Avrupa’da SavaŞIn Sona Ermesi » Avrupa’da SavaŞIn Sona Ermesi

14-24 Ocak 1943’te Roosevelt ve Churchill, Kazablanka Konferansı’nda aldıkları kararla “Mihver Devletlerin kayıtsız şartsız teslim alınması” için harekete geçtiler. İtalya’yı Kuzey Afrika’dan atan Müttefikler Avrupa’ya yöneldi. Saldırı için en uygun yer İtalya idi. T..
Pasifik Savaşları » Pasifik Savaşları

1942’ye gelindiğinde Almanya Avrupa’da; Japonya Uzak Doğu’da üstünlüğü elinde tutmaktaydı. Japonya, Pearl Harlbour saldırısından sonra güneye doğru yöneldi. ABD’nin Manila; İngiltere’nin ise Singapur ve Hong Kong’ta üslerini ele geçirdi. Daha sonra Birmanya’ya ve En..
Pearl Harlbour Baskını ve ABD’nin Savaşa Girişi » Pearl Harlbour Baskını ve ABD’nin Savaşa Girişi

Japonya I. Dünya Savaşı’ndan sonra Pasifik bölgesinde ABD ve İngiltere’nin baskısı altında kalmıştı. Japon yöneticiler II. Dünya Savaşı ile bu baskıdan kurtulmak istedi. Savaş çıktığı sırada Japonya, Çin’in işgaliyle uğraşıyordu. İngiltere ve Fransa Avrupa’da sav..
Atlantik Bildirisi » Atlantik Bildirisi

II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile o sırada henüz savaşa girmemiş olan ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt arasında Kanada açıklarında bir savaş gemisinde yapılan ve beş gün süren görüşmeler sonucunda 14 Ağustos 1941’de ortak bildiri yayı..
Savaş Öncesi ABD » Savaş Öncesi ABD

I. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD Avrupa’daki gelişmelere karışmama kararı aldı. II. Dünya Savaşı çıktığı zaman Amerikan kamuoyu, Hitler’in diktatör (totaliter) rejimi, saldırgan politikası, Yahudilere karşı tutumu, demokratik rejimlere karşı bakışı ve antlaşmaları çi..
Kuzey Afrika’da Savaş » Kuzey Afrika’da Savaş

1940’ta Fransa savaş dışı kalırken İtalya’nın savaşa girmesi Akdeniz ve Doğu Afrika’da İngiltere’yi zor durumda bıraktı. İngiltere, denizlere egemen bir devletti. İngiltere’nin mağlup edilebilmesi ancak İngiliz donanmasının en önemli üslerinin alınmasıyla sağlanabili..
Avrupa'da Savaş » Avrupa'da Savaş

İngiltere ve Fransa, Alman ekonomisini zayıflatarak savaşın süresini kısaltmak istedi. Bu iki devlet, İsveç’ten Norveç yoluyla Almanya’ya gelen kömür cevherinin gelişini durdurmak için Norveç kıyılarını mayınladı. Bunun üzerine Fransa’ya saldırmayı planlayan Almanya, Dan..
Maginot Hattı » Maginot Hattı

Maginot Hattı Fransız generalleri, 1930’larda dünyanın en güçlü savunma hattını kurmaya karar vererek Maginot Hattı’nı oluşturdular. II. Dünya Savaşı’na kadar hiç test edilmeyen bu hat, birbirinden bir top atımı uzaklıkta 50 savunma kulesi ve bunlara bağlantılı yer altı..
Savaş Yılı: 1939 » Savaş Yılı: 1939

Çekoslovakya buhranında Batılıların pasif kalması, Berlin- Roma Mihveri’nin yayılma ve genişleme emellerini daha da arttırdı. Almanya ve İtalya’nın peş peşe çıkardığı buhranlarla Avrupa, Eylül 1939’da savaşın eşiğine geldi. Münih Konferansı’yla Çekoslovakya’dan S..
II. Dünya Savaşı Öncesinde Almanya’daki Gelişmeler » II. Dünya Savaşı Öncesinde Almanya’daki Gelişmeler

Versay Antlaşması’nın Almanya’ya getirdiği zorluklar ve 1929 Dünya Ekonomik Buhranı, Nazileri Almanya’da iktidara taşımış ve Hitler’in girişimiyle Almanya’da diktatörlük dönemi başlamıştı. Hitler’le birlikte Alman dış politikası yeniden şekillendi. Bu politikanın i..
Savaştan Önce Ülkeler Arası Gruplaşmalar » Savaştan Önce Ülkeler Arası Gruplaşmalar

İtalya, Nazilerin Almanya’da iktidara gelip Avusturya ile birleşerek kendi nüfuzu altında bulunan Orta Tuna bölgesine egemen olma ihtimalinden endişe duydu. Bu yüzden İngiltere ve Fransa ile 1935’te ortak bir cephe kurdu. İtalya’nın Habeşistan’ı ele geçirmesi İngiltere ile aras..
İtalya’nın Habeşistan’ı İşgali » İtalya’nın Habeşistan’ı İşgali

Savaş sonrası ekonomik sıkıntılar içinde olan İtalya, 1929 Ekonomik Buhranı’ndan da oldukça etkilendi. Bir sanayi ülkesi olmasına rağmen ham madde kaynakları bakımından tamamen dışarıya bağımlı olan İtalya, ekonomik sarsıntılar içerisinde bütçe ve dış ticaret dengesind..
II. Dünya Savaşı Öncesinde İtanya’daki Gelişmeler » II. Dünya Savaşı Öncesinde İtanya’daki Gelişmeler

I. Dünya Savaşı’nda istediklerini elde edemeyen İtalya, savaşın sonunda siyasi, sosyal ve ekonomik sıkıntılarla karşılaştı. Bu sorunlar da 30 Ekim 1922’de Benito Mussolini’yi iktidara taşıdı ve İtalya’da aşırı milliyetçilik esasına dayalı bir yönetim kuruldu. Mussolin..
II. Dünya Savaşı Öncesinde Japonya’daki Gelişmeler » II. Dünya Savaşı Öncesinde Japonya’daki Gelişmeler

I. Dünya Savaşı’nda Avrupalı devletlerin birbiriyle olan mücadeleleri, Uzak Doğu’ya olan ilgilerini azaltmıştı. Japonya bu durumu Asya’daki yayılmasını hızlandırmak için bir fırsat olarak gördü. Almanya’ya karşı savaşa girerek Pasifik’te ona ait (Carolina, Marianne ve ..
Yeni Bir Savaşa Doğru » Yeni Bir Savaşa Doğru

I. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin barışı düşünmek yerine barış düzeni içerisinde kendi çıkarlarını gerçekleştirme yollarını araması, yenilen devletlerin siyasi, ekonomik ve askerî kısıtlamalar ve ağır yükümlülükler getiren antlaşmalar imzalamasına sebep oldu...
Hatay Meselesi ve Hatay’ın Anavatana Katılması (30 Haziran 1939) » Hatay Meselesi ve Hatay’ın Anavatana Katılması (30 Haziran 1939)

Halkının büyük çoğunluğu Türk olan ve Misakımillî sınırları içerisinde bulunan Hatay (İskenderun Sancağı), Fransa’yla 20 Ekim 1921’de imzaladığımız Ankara Antlaşması ile Türkiye sınırları dışında kaldı. Bölge, Suriye ile birlikte Fransız mandası altına girdi..
Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937) ve Önemi » Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937) ve Önemi

Sadabat Paktı; Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında imzalanmış, çok taraflı bölgesel bir antlaşmadır. Bununla taraflar birbirlerine saldırıdan kaçınmayı ve bölgede barışı korumak üzere iş birliği yapmayı benimsemiştir. Bu sadece bir saldırmazlık ve iyi komşuluk pakt..
Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936) » Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)

Lozan Antlaşması’nda hâlledilemeyen meselelerden biri de Boğazlar meselesiydi. Türkiye, o günkü şartlar altında Boğazlar Bölgesi’nin silahtan arındırılması ve geçişin denetlenmesi işinin “Uluslararası Boğazlar Komisyonu”na bırakılmasını kabul etmek zorunda kaldı. 193..
Balkan Antantı (9 Şubat 1934) » Balkan Antantı (9 Şubat 1934)

Türkiye Balkan devletleri ile iyi ilişkiler kurmayı amaçlıyordu. Bu sebeple 1923’te Arnavutluk, 1925’te de Bulgaristan ve Yugoslavya ile ikili dostluk antlaşmaları imzaladı. Bu arada Balkan devletleri kendi aralarındaki sorunları çözmeye çalışmaktaydı. 1926’da Türkiye, ..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20