Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Japonya'nın Dış Dünyaya Açılması » Japonya'nın Dış Dünyaya Açılması

Meiji (Meici) Restorasyonu Orta Çağ’dan itibaren kapalı yaşayan Japonya, Orta Çağ Avrupası’ndaki derebeylik sistemine benzer “daymiyo” adı verilen yarı feodal askerî bir yapılanma içindeydi. Daymiyoların en güçlüsü, şogun unvanıyla ordu komutanlığı yapıyordu. Devlet..
Fransa'nın Orta Doğu Politikası ve Manda Yönetimleri » Fransa'nın Orta Doğu Politikası ve Manda Yönetimleri

Fransa da İngiltere gibi Orta Doğu’da çıkar elde etmek istiyordu. San Remo Konferansı’nda Suriye ve Lübnan Fransız mandasına verildi. 1920’de Filistin ve Lübnan’ı da içine alan Suriye Krallığı kurulmuştu. Başına Şerif Hüseyin’in oğlu Faysal’ın kral olarak atandı..
İngiltere'nin Orta Doğu Politikası ve Manda Yönetimleri » İngiltere'nin Orta Doğu Politikası ve Manda Yönetimleri

İngiltere için Orta Doğu 19. yüzyıldan beri önemliydi. Bunun temel nedeni, Orta Doğu’nun İngiltere’nin sömürge yolları üzerinde olmasıydı. İngiltere'nin Orta Doğu Politikası'nı yakından inceleyelim. 19. yüzyılın ikinci yarısında Süveyş Kanalı’nın açılması ve ..
Orta Dogu'nun Paylaşılması » Orta Dogu'nun Paylaşılması

1917 Bolşevik Devrimi’nden sonra Rusya’daki yeni yönetim, gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna duyurdu ve Rusya’ya verilen topraklardan vazgeçtiğini açıkladı. Bu nedenle Orta Doğu toprakları, 1919 Paris Konferansı’nda yeniden paylaşıldı. Orta Doğu'nun Paylaşılması'nı yak..
Orta Dogu'nun Özellikleri » Orta Dogu'nun Özellikleri

Orta Doğu (Yakın Doğu) dar anlamıyla Türkiye, İran ve Mısır arasındaki ülkeleri, geniş anlamıyla tüm bu devletler ile komşu İslam ülkelerini (Kuzey Afrika, Sudan, Somali ve Afganistan) içerir. Ancak Orta Doğu, günümüzde Türkiye, Arap devletleri, İsrail ve İran’ı kapsayan b..
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Kuruluşu » Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Kuruluşu

Amerika’nın 1492’de keşfinden sonra İspanyollar, Meksika ve Güney Amerika’da, Portekizliler Brezilya’da, Fransızlar Kanada’da, İngilizler de bugünkü ABD’nin Atlas Okyanusu kıyılarına yerleşerek sömürgeler meydana getirdiler. İngilizler de XVI. yüzyılın sonlarından itib..
Osmanlı Devleti ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikası » Osmanlı Devleti ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikası

Osmanlı Devleti’nin Avrupa Politikası Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılın başlarında, Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri alma politikası takip etti. Bu politikasında başarılı olamayınca elindeki toprakları korumaya çalıştı. Avrupa’yı yakından ..
Börü Nedir, Börü Ne Demektir? » Börü Nedir, Börü Ne Demektir?

Türk kültüründe ve Türk tarihinde; kök börü, gök börü, gök kurt gibi kavram aralarında da geçen Börü ifadesi, Türk mitolojisinde, "Sürüyü koruyan; ama sürüden uzak durması gereken kurt." anlamında kullanılır. Yani sürünün koruyucusu ve gözeticisi olan kurt, "Börü" ad..
Başkurtlar ve Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti » Başkurtlar ve Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti

Başkurtların bağımsızlıklarını kazanıp bugünkü vatanlarına yerleşmeleri 5-8. yüzyıllara kadar dayanmaktadır. Başkurtların esas büyük kütlesinin 9. yüzyılda Güney Urallar'da yaşadığı bilinmektedir. Ana kütleden bu yüzyıllar arasında ayrılmaya başlayan bazı Başkurt ..
Rusların Orta Asya'yı İstilası » Rusların Orta Asya'yı İstilası

IX. yüzyılda Hazar Kağanlığı hakimiyeti altında yaşayan Slavlar, bu devletin yıkılmasından sonra XI. yüzyıldan itibaren Rusya’da Kiev, Moskova vb. knezlikler (prenslik) kurmuşlardır. Bunlar Altın Orda Devleti’nin (1227-1502) kurulmasıyla bu devletin egemenliğine girmişler; Alt..
Ekim Devrimi Üzerine » Ekim Devrimi Üzerine

Ekim Devrimi Dönemi Ekim Devrimi ile başlayan dönem bir anlamda bir geçiş dönemidir. Ancak biliniyor ki, bu geçiş, kapitalizmden sosyalizme geçiş gibi -basit- kavranabilen bir nitelikte değildir. Çarlık Rusyası'nın kıtasal boyutları ve ülkenin gelişmiş bir kapitalist ülke ol..
Fahreddin Paşa ve Medine Müdafaası » Fahreddin Paşa ve Medine Müdafaası

Fahreddin Paşa Hakkında (1868 - 1948) Fahreddin Paşa Kimdir? (Özetle) Fahreddin Paşa, tarihimizdeki şerefli yeri Kanije müdafii Tiryaki Hasan Paşa’nın, Budin müdafileri Kara Mehmed ve Koca Abdi Paşalar’ın, Plevne müdafii Gazi Osman Paşa’nın ve Edirne müdafii Şükrü Paşa’..
2. Balkan Savaşı 29 Haziran 1913 » 2. Balkan Savaşı 29 Haziran 1913

II. Balkan Savaşı II. Balkan Savaşının Nedenleri Londra Antlaşması'yla Bulgaristan, diğer Balkan devletlerinden daha geniş topraklar elde etmiş ve tarihinde ilk kez Ege Denizi'nde kıyılara sahip olmuştu. Bu durum Balkan devletleri arasındaki birliği bozdu. Bulgaristan'ın daha fazla..
Kudüs Neresidir? Kudüs'ün Önemi Nedir? » Kudüs Neresidir? Kudüs'ün Önemi Nedir?

Kudüs Nerede? Kudüs Adının Anlamı Kudüs (Arapça: القُدس, el-Kuds; İbranice: יְרוּשָׁלַיִם, Yeruşalayim) Orta Doğu'da bulunan, Dünya'nın en eski şehirlerinden biridir. Filistin ve İsrail Kudüs'ün kendi başkenti olduğunu iddia etmektedir. Kudüs şehri; Akdeniz..
Yeryüzünde Yaşamın Başlaması » Yeryüzünde Yaşamın Başlaması

Yeryüzünde Yaşamın Başlaması Düşünebilme ve düşündüğünü aktarabilme özelliğine sahip olan insanlarda ayrıca bir merak duygusu da vardır. İnsanlar merak duygusunu gidermek, hayatlarını kolaylaştırmak ve düzene sokmak için birtakım faaliyetlerde bulunurlar. Ateşin kullan..
Rusya’nın Orta Asya’da Yayılması » Rusya’nın Orta Asya’da Yayılması

Rusya, 16. yüzyılın başında Altın Ordu Devleti’nin yıkılmasından sonra Kafkasya’da ve Karadeniz’in kuzeyinde kurulan Kazan, Ejder ve Sibir hanlıklarını ele geçirmeye başlamıştı. 19. yüzyılda ise Kafkasya’yı ve Doğu Türkistan (Uygurların yaşadığı bölge) hariç Orta..
I. Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları » I. Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları

I. Dünya Savaşı, 1815 Viyana Kongresi ile temelleri atılan Avrupa siyasal haritasının değişmesine ve güçler dengesinin yeniden kurulmasına ortam hazırladı. Avusturya-Macaristan, Osmanlı, Rusya ve Alman İmparatorlukları dağılarak Macaristan, Yugoslavya, Çekoslovakya ve Polonya gibi..
Doğanın Tahrip Edilmesi » Doğanın Tahrip Edilmesi

Doğanın tahrip edilmesi yerleşik yaşam ile başlamıştır. Yerleşik yaşam, toplum ve kültür yapısını biçimlendirmekle kalmamış, yaşadığımız dünyanın bugünkü çehresini de büyük ölçüde belirlemiştir. Avcı - toplayıcı topluluklar tam anlamıyla bağımlı oldukları do..
Türkiye'de Ekonomik Bunalım Yılları 1960-1980 » Türkiye'de Ekonomik Bunalım Yılları 1960-1980

1960’tan itibaren planlı ve hızlı kalkınmayı hedefleyen yeni bir ekonomi anlayışı benimsendi. Devletin ekonomik, sosyal, kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükûmete danışmanlık yapmak ve belirlenen amaçlar için kalkınma planları hazırlamak amacıyla Devlet Planlama Teşkil..
Haçlı Seferlerinin Sonuçları » Haçlı Seferlerinin Sonuçları

..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20