Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Bilecik’in Fethi ve Yarhisar Kalesi

Bilecik’in Fethi ve Yarhisar Kalesi

  • Türk Tarihi
  • 28 Ekim 2017
  • Bilecik’in Fethi ve Yarhisar Kalesi için yorumlar kapalı

Bilecik’in Zapt Edilmesi

Osman Gazinin günden güne kuvvetlenmesini ve genişleme hareketini dikkatle takip eden Rum Tekfurları Osman Gaziyi hile ile öldürmeyi planladılar. Aralarında birlik kurdular.

Harmankaya hakimi Köse Mihail’ide aralarına almak istediler. Yaptıkları plana göre Yarhisar tekfurunun kızı Nilüfer evlendirilecek, evlenecek olan Bilecik tekfurunun Bilecik civarındaki çakır pınarındaki tertip ettiği düğünde Osman Beyi bir suikast ile ortadan kaldırmaya karar verdiler. Bu plan Köse Mihail tarafından Osman gaziye bildirilmiş Osman Gazide Bilecik tekfurunun çakır pınarına gittiği bir sırada kadın kıyafetine soktuğu kırk gazi ile ( O zamana kadar Osmanlılar yaylaya çıkarken ağır eşyalarını Bilecik kalesine emaneten bırakır dönüşte hediye vererek eşyaları alırlardı) yaylaya çıkacakmış gibi eşyalarla Bilecik kalesine göndermiş ve kısa bir zaman içerisinde de Bilecik zaptedilmiştir.

Arkadan Kaldırım derbentinde pusu kurarak düğünden dönen tekfur maiyeti ile birlikte öldürüldü. Şaşkınlıktan istifade ederek Yarhisar kalesini zaptetti (1299) Yarhisar tekfurunun kızı olan gelin “OliveraHalophirg Müslüman olmuş ve Nilüfer adını alarak Orhan Gazi ile Nikahlanmıştır. ( Bu izdivaçtan Sultan I. Murat ve Rumeli Fatihi Süleyman Şah dünyaya gelmiştir)

Bilecikte Bulunan Osmanlı Arması Anıtı

Bilecikte Bulunan Osmanlı Arması Anıtı

Osman Gazi Turgut Alp’in kuşattığı İnegöl üzerine yürümüş birlikte burayı da fethetmişlerdir. Osman Gazi ve kayı boyu kısa bir zamanda büyük başarılarla sınırlarını genişlettiği bugünlerde yeni ittifaklarla kuvvetlendiği anlaşılmaktadır. Zira Moğolların Anadolu da giriştiği tahribat , koydukları ağır vergiler yüzünden yerleri ve yurtlarını terk eden bir kısım şehirli ve köylü halk ile bazı kılıç erleri Osman Beyin hakim olduğu bölgeye sığındıkları gibi Moğollara bağlanmak istemeyen Türkmen boyları beyleriyle birlikte uç bölgesine doğru harekete geçmişlerdi.

Osman Gazi bu yeni gelenlerin tesiriyle “sen Kayı Han neslindensin, Kayı Han Oğuzlarından sonra han olmaya layıktir Gün Hanın vaziyetine göre hanlık Kayı han soyuna düşmektedir Selçuk Sultanlığı yıkıldı Tatarlar galip geldi artık sizin han olmanız gerekir. Sende hanlığa liyakat var ittifak edelim zira saltanat ittifak ile olur biz san itaat ediyoruz seni han tanıyoruz” 1299 da istiklalini ilan etti.

Uzun bir merasim ile Türkmen boy beyleri ile Anadolu Selçuklu Devleti bölgesinden gelenler Osman beye, Oğuz Han töresine göre tabiyet ve sadakat yemini etmişler birer, birer onun önünde diz çökmüşlerdir böylece Osman Bey fiilen ve hukuken devlet reisi oldu. Osman Gazi bundan sonra devletin teşkilat işleri ile meşgul oldu savaşlarda yararlılık gösteren gazilerle beylere tımarlar tahsis etti. Fethedilen kalelere subaşı, kadı, dizdarlar tayin etti. Köylere de tımar karşılığı sipahiler yerleştirdi.

Bilecik kalesiyle havalisinin mahsulünü ailesinin geçmişine tahsisi etti. Oğlu Alaaddin Paşaile Annesini ve kayınpederi Şeyh Edebalı yı burada bırakarak oğlu Orhan Beye Sultanönü (Karacahisar), büyük kardeşi Gündüz Beye Eskişehir, Aygut Alp’e inönü, Hasan Alp’e Yarhisar, Turgut Alp’e Ayna-göl (İnegöl)’ü tımar olarak verdi. Bilecik’in fethi yalnız tehlikeli bir düşmanı ortadan kaldırmamış demir madenleriyle meşhur bu şehir Türk Fatihlerine iktisadi bir üstünlük elde ettirmiştir.