Beyge Oyunu

Beyge Oyunu

Beyge oyunu, kasaba ve köylerdeki evlenme
çağına gelen genç kızlar için evlenmeye talip
olanlar arasından seçim yapmak üzere oynanan bir
oyundur. Bütün taliplilere, yapılacak yarışmanın gün, saat ve yeri bildirilir. İster taliplileri, isterse kızı sevip
de herhangi bir nedenle talip olmaya cesaret edemeyen gençler de atlarına binerek bu yere toplanırlar.

Kız, en iyi ve süratli koşan ata bindirilir. Verilen işaretle kız atını dörtnala sürer, gençler de onu kovalamaya
başlarlar. Kızı eş olarak almak isteyen gençler arasında başlayan yarış, onu yakalayıp atın terkisine
alarak halkın toplandığı yere getirmesiyle sona erer.

Kızın istemediği gençlerden biri kızı terkisine almak için
yaklaştığında kız elindeki kamçıyla o gence vurarak kendisinden
uzaklaştırır. Kızın istediği genç yaklaşmış ise durum değişir. Karşı
koymalar ve kamçı darbeleri daha insaflı ve daha yavaş ancak diğerlerinin
dikkatini çekmeden yapılır. Bu durumu anlayan genç,
kamçı darbelerine aldırmadan ona yaklaşır ve onu kucaklayarak atının
terkisine alır. Sonuçta birbirine kavuşan gençlerin derhal nikâhları
kıyılır.

Eski Türkler, kadına büyük önem vermişler, onların da erkekler
gibi, sosyal özgürlükten yararlanmalarını ve her türlü etkinliğe
katılmalarını istemişlerdir. Bunun sonucu olarak kadınlar da erkekler
gibi ata binmiş, ava gitmiş, güreş tutmuş, beyge ve kızbörü
oynamışlardır.