Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

29 Haziran 1938 günü TBMM’de kabul edilen 3530 sayılı Beden Terbiyesi
Kanunu ile spor, resmen devlet korumasına alındı. O döneminde şartlarına göre
son derece çağdaş bir yaklaşımla hazırlanan kanun ile sporun ülke geneline yayılması
amaçlanarak genel müdürlüğe de eski bir asker olan General Cemal Tahir
Taner getirildi. Bundan sonra Türk sporu, 3530 sayılı bu yasanın verdiği yetkiler
doğrultusunda, başbakanlığa bağlı bir “Devlet Kuruluşu” statüsüne kavuştu.
1942’de 4235 sayılı yasayla kuruluş yasası değiştirildi ve Millî Eğitim Bakanlığına,
1960 yılında da tekrar Başbakanlığa bağlandı. Spor işlerinin ilk kez bakanlık düzeyinde
ele alınması 1969’daki hükûmet tarafından (3 Kasım 1969) Gençlik ve
Spor Bakanlığının kurulmasıyla gerçekleşti. 6 Şubat 1970 tarih ve 3/707 sayılı
cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle adı geçen bakanlık kapsamına alındı. Böylece
Türk sporunda yeni bir sayfa açıldı. İsmet Sezgin de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
Gençlik ve Spor Bakanı oldu.

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce yönetilen Türk sporu 14.12.1983
tarihinde de 179 sayılı kanun hükmünde kararnameyle Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde
yer aldı. 1986 yılında 3289 sayılı yasayla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü olan adı, Beden Terbiyesi
ve Spor Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. 1989 yılında Devlet Bakanlığına bağlanması nedeniyle
adı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” oldu.