Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 15 Nisan 2021

Bandung Konferansı Sonuç Bildirgesi

tarih bilmi

Konferans,

1. Sömürgeciliğin, en kısa zamanda sona erdirilmesi gereken kötü bir uygulama olduğunu,

2. Kendi topraklarında sömürgecilere kölelik ve onların egemenliği altında yaşamaya
zorlanan halklar sorununun temel insan haklarının kabul edilmemesi anlamına geldiğini, Birleşmiş
Milletler Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu ve dünyada barış ve iş birliğinin gelişmesine engel olduğunu,

3. Sömürge durumunda olan bu halkların özgürlük ve bağımsızlık davasına destek olduğunu,

4. Sömürgeci devletlerden bu halklara özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını vermelerini talep etmek
(…) konularında uzlaşmaya varmıştır. Konferans, Afrika’nın büyük bölümünde ve dünyanın başka
yerlerinde siyasi sistemin ve insan ilişkilerinin temelini oluşturan ırk ayrımcılığı siyasetini ve
uygulamalarını kınar. Bu tür bir tavır yalnızca insan haklarının tecavüze
uğraması değil, aynı zamanda
uygarlığın ve insanlık onurunun temel değerlerinin inkârıdır. Filistin’in durumu nedeniyle Orta Doğu’da
var olan gerilim konusunda ve bu gerilimin dünya barışı açısından oluşturduğu tehlikeyi de göz önünde
bulundurarak Arap Filistin halkının haklarını ve Filistin sorununa barışçı bir çözüm bulunmasını
desteklediğini beyan eder.

George LANGLOIS, 20. Yüzyıl Tarihi, s. 404’ten özetlenmiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Sitenin barındırma masrafları reklam gelirleri ile karşılanmakta.

Lütfen reklam engelleyici uygulamasını kapatın veya sitemizi engelleme dışında tutun.

Teşekkürler.