Web sitemize hoşgeldiniz, 15 Ekim 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Uygarlığın Doğuşu » Babiller Hakkında Bilgi

Babiller Hakkında Bilgi

Babiller Hakkında Bilgi

Babil Kelimesi Anlamı

Babiller, Mezapotamyada , MÖ. İki bin yılı civarında tarih sahnesinde olan Babil Devleti oldukça gelişmiş bir uygarlığa sahipti. Babil kelimesi ‘Tanrının Kapısı’ demektir. Fıratın üzerinde verimli bir coğrafyayı mesken tutan Babilliler siyasi ve kültürel konularda büyük gelişmelere imza atmışlardır.

Babiller Tarihi

Sami ırkına mensup Babilliler MÖ. 2 binlerde Arabistan’dan Mezapotamya’ya göç etmişler, burada Akad topraklarına sahip olmuşlardır.

Babillilerin başkenti Babil şehriydi.Babil şehri günümüzde Irak’ın El Hila kasabası üzerinde yer almaktadır.

Babillilerin en ünlü ve en güçlü hükümdarı ise yaptığı yasalarla ünlü olan Hamurabi’dir.Hamurabi öldükten sonra Babil uygarlığı gücünü yitirmeye başladı. Babil uygarlığı kısa sürede Hitit,Asur,Elam gibi birçok krallığın egemenliği altına girdi.

Babiller

Babiller

Babilliler tarihte bilinen ilk anayasayı yapmışlardır, yapan kişi ise Birinci Babil Devletinin en güçlü hükümdarı Hamurabidir. Yaklaşık 300 kanundan oluşan bu anayasa ile hukuk, devletin temel unsurlarından biri halene geldi ve devlet yönetiminde yasa gücü hakim kılınmış oldu. Bu kanunların çoğu zayıfları koruyan kanunlardı. Ancak Sümer ve Akad yasaları örnek alınarak hazırlanan Babil anayasası çok daha sert uygulamalar içermekteydi.

Hammurabi Kanunları – Göze Göz Dişe Diş

 • Bir inşaatçı, herhangi birisi için inşaa ettiği binayı sağlam bir şekilde yapmaz da evin yıkılması sonucunda ev sahibi ölürse, inşaatı yapan öldürülür.
 • Bina yıkıldığında ev sahibinin oğlu ölürse, inşaatı yapanın da oğlu öldürülür.
 • Bina yıkıldığında ev sahibinin kölesi ölürse,inşaatçı da aynı değerde bir köleyi bina sahibine verir.
 • Sağlam yapmadığı bir binanın çökmesi sonucunda ev sahibinin mallları zarar görürse inşaatçı binayı yeniden yapar ve tüm zararı karşılar.
 • Bir kadın kocasını terk edip evine bakmazsa nehre atılır.
 • Bir oğul babasına vurursa elleri balta ile kesilir.
 • Bir adam başka bir adamın gözünü çıkarırsa o adamın da gözü çıkarılır.
 • Bir adam kendisiyle eşit olan birisinin dişini kırarsa onunda dişi kırılır.
 • Bir doktor ameliyat sırasında hastayı öldürürse doktorun elleri kesilir.
 • Bir köle efendisine isyan ederse efendisi onun kulağını kesebilir.
 • Bir kimse başkasını cinayetle suçlarda bunu ispat edemezse suçlayan öldürülür.
 • Bir kimse eve zorla girerse zorla girdiği evin önünde yakılır.

Babiller Hakkında Maddeler Halinde Bilgiler

 • Babil tarihi Birinci Babil Devleti ve İkinci Babil Devleti olmak üzere ikiye ayrılır. Birinci Babil Devleti MÖ. 1806’da Hititler tarafından yıkılmıştır. MÖ 612 yılında ise İkinci Babil Devleti kurulmuştur.
 • Dünyanın yedi harikasından biri olan Babil’in Asma Bahçeleri ve dünyanın en yüksek zigguratı Babil Kulesi bu kültüre ait unsurlardır.https://www.youtube.com/watch?v=xNr3yvpOslY
 • Babilliler ilk toplama makinesi olan abaküsü icat ettiler.
 • Babilliler 7 günlük haftayı zaman birimi olarak kullandılar.
 • Babilliler için astroloji devletin işlevlerinden biridir.
 • Astroloji 3000 yıl önce Babilliler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Babillilerin yıldızları ne zaman göründüğüne dair tuttukları haritalar, yıldızların ve gezegenlerin ne zaman göründüğü ve görünmediğine dair şanslı ve şanssız günlerini hesaplamışlardır.
 • Babillile zamanla geleceği okuma konusunda teknikler geliştirmişlerdir. Burçlar, Babilliler tarafından 12 bölüme ayrılmıştır. Bunun nedeni takım yıldızları ve güneşin hareketleridir.
 • Babilliler hakkında yapılan araştırmalara göre 3,14 sayısını kullanmak yerine 3,125 sayısını katsayı olarak kullandıkları ortaya çıkmıştır. Dönemin bilgisi açısından çok yakın bir değer bulmuşlardır.