Yazar: admin

21/09/2015 1

Tarih Biliminin Konusu Nedir?

Yazar: admin

Tarih biliminin konusu; Tarih kelimesi, “kamer, ay, zaman” anlamına gelen Arapça “verreha” fiilinden türemiştir. Buna göre tarih kelimesinin anlamı, “ay”ın…

21/09/2015 0

İnsan ve Tarih

Yazar: admin

Tarih, insanların geçmişteki her türlü faaliyetini, olayların birbirleriyle olan ilişkilerini, sebep-sonuç belirterek, yer ve zaman göstererek belgelere dayalı olarak inceleyen…