Yazar: admin

20/07/2020 0

1955 Bağlantısızlar Hareketi

Yazar: admin

1961’de Belgrad’ta bir araya gelen 25 Asya ve Afrika devleti faaliyetlerine kurumsal bir nitelik kazandırarak Bağlantısızlar (Bağlantısızlık) Hareketi adını aldılar.…

18/06/2020 0

Kronoloji Nedir?

Yazar: admin

Kronoloji nedir, sorusuna kısaca cevap vermek gerekirse; Kronoloji zaman bilimidir. Bir cümle ile özetlenen tanımda Kronoloji için zaman bilimi denilmektedir,…

08/06/2020 0

Robotik Bilimin Babası El Cezeri

Yazar: admin

Anadolu Selçuklularında sadece tıp çalışmaları değil, diğer bilimler konusunda da önemli çalışmaların yapıldığını bilmekteyiz. Bunlardan biri de Cezeri’nin çalışmalarıdır. Artukoğullan…

08/06/2020 0

Oğuzlar, Oğuz Boyu, Türkmenler

Yazar: admin

Oğuzlar; günümüzde Türkiye, Balkanlar, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan’da yaşayan Türklerin ataları olan büyük bir Türk boyu. Oğuzlara, Türkmenler de…

08/06/2020 0

Ahilik ve Tasavvuf

Yazar: admin

Ahilik; İslâmî inanç ve prensiplerinden güç ve kuvvet alan esnaf ve sanatkarlar kuruluşudur. Ustadan kalfaya, kalfadan çırağa bir kutsal emanet…

08/06/2020 0

Selçuklu Devleti Kronolojisi

Yazar: admin

Selçuklu Devletinin kuruluş, gelişme ve yıkılış dönemlerini kronolojik sıra ile derledik. Tarihler yaklaşık değerler içermektedir. Selçukluların kronolojisi aşağıdadır. Selçuklu Devleti…

16/05/2020 0

31 Mart Olayı (13 Nisan 1909)

Yazar: admin

II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti, konumunu daha da güçlendirdi. Diğer taraftan Cemiyetten aradıklarını bulamayanlar ve yeni…