Atatürk Milliyetçiliğinin Önemi ve Sonuçları

Atatürk Milliyetçiliğinin Önemi ve Sonuçları

25/09/2015 0 Yazar: admin

Türkiye’de Türk milletinin yüceltilip ilerlemesini amaçlayan
çağdaşlaşma hareketi ile milliyetçilik birbirine paralel gelişme
göstermiştir. Atatürk “Büyük davamız en medeni ve en
rahata kavuşmuş millet olarak varlığımızı yükseltmektir.”
sözleriyle milliyetçilik anlayışının hedefini belirtmiştir.
Atatürk’ün birleştirici, bütünleştirici, çağdaş ve medeni
milliyetçilik anlayışı, bugün de millî beraberlik ve
bütünlüğümüzü koruyan en önemli unsurlardan biridir. Bu
anlayışla Kurtuluş Savaşı kazanılmış, çağdaşlaşmaya yönelik
birçok inkılap gerçekleştirilmiştir. Millî birlik ve beraberlik
duygusu, tüm fertleri birbirine sımsıkı bağlamıştır. Bölünmez
ortak vatan unsuru da bu anlayışın içinde yerini almıştır.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ile yeni kurulan devlet
çağdaş uygarlık yolunda kısa zamanda büyük bir gelişme
kaydetmiştir. Türk milliyetçiliği ile siyasal, kültürel ve ülkü
birliğine dayanan birliktelik tesis edilmiştir. Millî kültürün
gelişmesi için dil, tarih vb. alanlarda kurumlar oluşturulmuştur.
Böylece Türk dili ve tarihinin ne kadar zengin olduğu
gösterilmiştir. Yeni nesiller yetiştirilirken eğitim ve öğretimin
bütün kademelerinde dil ve tarih derslerinin okutulmasına
önem verilmiştir.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı dış politikada, barışçı bir
hedefi öngörmüş, saldırgan ve yayılmacı amaçları reddetmiş ve daha gerçekçi bir siyaset takip
edilmiştir. Ayrıca başarıya ulaşan Kurtuluş Savaşı bağımsızlık mücadelesi veren milletlere örnek
olmuştur.