Web sitemize hoşgeldiniz, 29 Kasım 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük » Atatürk Dönemi Kültür, Dil ve Tarih Alanında Yapılan Çalışmalar

Atatürk Dönemi Kültür, Dil ve Tarih Alanında Yapılan Çalışmalar

Atatürk Dönemi Kültür, Dil ve Tarih Alanında Yapılan Çalışmalar

Kültür; milletleri birbirinden ayıran yaşam tarzlarını, karakterlerini millî kimliklerini ortaya koyar.
Atatürk, millî kimliğimizin bir parçası olan kültüre önem verilmesini istiyordu. Kendi kimlik ve kültürüne
saygı göstermeyen milletlerin başka milletlerden saygı beklemeye hakkı olmadığını belirtiyordu.

Milletlerin medeniyet yolunda ilerleyebilmeleri, kendi kültür ve millî değerlerine sahip çıkarak
geliştirmesi ile mümkün olabilir. Kültürlerini millî değerleriyle geliştiren milletler, millî birlik ve beraberlik
duygusu kazanırlar. Millet ve devletleriyle geniş
bir aile durumuna gelirler. Tarih boyunca
dünyada söz sahibi olabilen devletler, güçlü
kültürel değerler üzerinde inşa edilen
devletlerdir. Kendi kültürüne sahip çıkmayan
milletler ise başka milletlerin sömürgesi
durumuna düşmüşlerdir.

Türk milleti, kültürüne sahip çıktığı
dönemlerde büyük devletler kurmuştu. Yüksek
kültür ve medeniyete temsilcilik etmişti. Atatürk,
yeni Türk Devleti’ni ve toplumunu millî kültür ve
değerlerimizle geliştirmek istedi. Yeni Türk
Devleti’ni, millî birlik ve beraberlik temelleri
üzerinde inşa etmeyi amaç edindi. Bu amaçla
Türk kültürünün iki önemli kaynağı olan Türk dili
ve tarihi alanındaki araştırmalara büyük önem
verdi. Atatürk, millî kültür ve kimliğimizi sağlam
temeller üzerinde kurmak amacıyla 1931’de Türk
Tarih Kurumu
’nu, 1932’de Türk Dil Kurumu’nu
kurdu. Kurumların çalışmalarına bizzat katıldı.
Atatürk, ölümünden sonra mal varlığının önemli
kısmının bu kurumlara verilmesini vasiyet etti.

Atatürk; Türk devlet ve millet hayatının her
alanında olduğu gibi, kültür ve kimlik esaslarının
da millî olmasını istiyordu. Bu amaçla kültürün
önemli parçaları dil unsurlarını geliştirme
yolunda büyük çaba gösterdi. Arkeolojik kazılar
başlattı. Türk tarihi üzerine teoriler geliştirdi. Türk
dilinin gelişmesine önem verdi. Türk dilinin
yabancı dillerin etkisinden kurtulması için çalıştı.
Türk kültürünü ve kimliğini millî değerler ve çağın
gelişen anlayışlarıyla geliştirmek istedi. Türk
tarihinin araştırılmasına önem verdi.  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz