Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Ağustos 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Osmanlı Devleti Tarihi » Asya’nın Genel Durumu

Asya’nın Genel Durumu

XVII. yüzyılda Rusya, Asya’da güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmaya
başlamıştır. Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla ilerleme yolundaki en
büyük engeli ortadan kalkan Rusya, Orta Asya’ya doğru yayılmayı
amaçlamıştır.

Altın Orda Devleti’nin dağılmasıyla bu devletin toprakları üzerinde
Özbekler güçlenmiş; Hive, Buhara, Hokand gibi Özbek hanlıkları
kurulmuştur. Yine bu dönemlerde Kazak Hanlığı, Kırgız, Kaşgar ve
Babür Devleti özellikle Orta Asya ve Hindistan’da hem önemli bir siyasi
güç olmuşlar hem de Türk kültürünün bu bölgede yaşamasına ve
yayılmasına katkıda bulunmuşlardır. Gerek yapmış oldukları mimari
eserler gerekse dönemlerinde yazılmış kitaplar Türk kültürünün bölgede
günümüze kadar devam edecek şekilde yaşamasını sağlamıştır.

Babürname


Babür Hanedanının kurucusu Babür Şah’ın yazdığı otobiyografik
seyahat ve hatıra kitabıdır. Babür Şah bu kitapta yaşadığı olayları,
gezip gördüğü yerleri, orada yaşayan insanların gelenek ve göreneklerini
akıcı bir Türkçe ile anlatmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz