Arkaik Dönem Heykeli (MÖ 7-6. Yüzyıl)

Arkaik Dönem Heykeli (MÖ 7-6. Yüzyıl)

1. Girit-Peloponnessos, 2. İyonya, 3. Atina ekolü olmak üzere üç dönemde incelenir.

Arkaik Dönem heykellerinin çoğunda görünüm donuk ve serttir. Bu heykeller tapınaklara sunulan
adaklardır. Bu nedenle insanı ifade eder. Bu dönemde genç kız (kore) (137. görsel) heykelleri bol giysili, genç
erkek (kuros) (135. görsel) ise çıplak tasvir edilmiştir. Heykeltıraşlar eserlerine imza atmamışlardır.

Arkaik Dönem Heykeli (MÖ 7-6. Yüzyıl) 1