Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 22 Haziran 2021

Andrea Palladio (1508-1580)

tarih bilmi

İtalyan mimar, batı mimarisinin en çok örnek alınan sanatçısıdır.
Otuzlu yaşlarından itibaren Hümanizm’in temsilcisi
hâline gelen PALLADİO (Andrea di Pietro Della GONDOLA),
mimarlık tarihini kendisinden sonra bir akımın doğmasına neden
olacak kadar etkilemiştir.

Sanatçı, taş oymacılığı ve heykeltıraşlık eğitimi almıştır.
Tasarım sözlüğü “Palladyanizm”i çok bileşenli birikimiyle yaklaşık
kırk yılda oluşturmuştur. Bu kitabında antik mimariyle yerel
mimarinin sentezini elde etmiş ve evrensel bir mimari dili oluşturmuştur.
PALLADİO’nun etkisi Osmanlı başkenti İstanbul’a da
ulaşmış, 19. yüzyıl eserlerine yansımıştır. En önemli eserlerinden
biri, 1550’de İtalya’da yaptığı “Villa Rotonda”dır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz