Web sitemize hoşgeldiniz, 12 Ağustos 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi » Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi Soru – Cevap 2

Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi Soru – Cevap 2

Tarihbilimi platformumuzu takip edenler bilirler, bu sayfa tarih bilimi hakkında bir çok farklı konuda özgün makaleler barındırır. Şimdi ise Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi konusunda en çok merak edilen sorulara birlikte cevap arayacağız.

Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi Soru – Cevap

 • Dromos terimini ne açıklar?
  • Ön giriş
 • Urartularda en yaygın kullanılan mezar türü nedir?
  • Yer altı oda mezar
 • Urartu basit toprak mezarlarında bulunan insan iskeletlerinin yatış pozisyonu nedir?
  • Hoker
 • Ölünün yakıldıktan sonra küllerinin bir kaba konularak gömüldüğü mezar tipi nedir?
  • Urne mezar
 • Kremasyon teriminin tanımı nedir?
  • Yakarak gömü

 

 • Genel özellikleri dikkate alındığında yer altı oda mezarlarının ana karakterini ne daha iyi açıklar?
  • Çoklu gömü yapılan mezarlardır.
 • Mezar türlerinden hangisi Urartu’da görülmez?
  • Lahit
 • Urartu mezarlarında ölü yanına mezar armağanı olarak konulan çanak çömleğin asıl işlevi nedir?
  • Ölü yiyecek-içeceğinin konulduğu kaplardır.
 • Urartu mezarlarında tespit edilmiş ölü armağanları arasında sayılmaz?
  • Kil tabletler
 • Urartu’da kadın ve erkekler tarafından törensel bir kullanım alanı olduğu anlaşılan -üzerinde genellikle mitolojik/ziyafet veya düğün merasimi sahneleriyle, figüratif veya geometrik biçimde bezemelerin bulunduğu- tunçtan yapılmış giysi aksesuarları hangisidir?
  • Tunç kemerler

 

 • Figüratif bezeme anlayışı dikkate alındığında Urartu’da kemerler ve madalyonlar ile tunç levhalar üzerinde en çok hangi sahne tasvir edilmiştir?
  • Ziyafet ve düğün merasimleri
 • Şamran kanalından Van Ovası’na su nereden gelmektedir?
  • Gürpınar Ovası
 • Günümüzde Şamram Kanalı olarak adlandırılan en uzun Urartu kanalı hangi kral döneminde inşa edilmiştir?
  • Menua
 • Urartu metal işleme sanatında karşılaşılan nadir eserlerden biri?
  • Tunç heykelcikler
 • Urartu tasvir sanatında tanrı betimlerinde kullanılan en belirleyici simge/unsur hangisidir?
  • Boynuzlu başlık giymesi

 

 • Urartu tasvir sanatında kadın giyim kuşamının en belirgin karakteri hangisidir?
  • Bileklere kadar uzanan elbise ve başörtüsü
 • Günümüzde dahi kullanılan Urartulara ait en etkileyici su yapısı hangisidir?
  • Menua Kanalı
 • Urartu kralı II. Rusa tarafından kurulan ve bugün hâlâ kullanılmaya devam edilen baraj hangisidir?
  • Keşişgöl Barajı
 • Urartu dönemine tarihlendirilen en belirgin çanak çömlek grubu hangi isimle anılır?
  • Kırmızı perdahlı keramik
 • Urartu çanak çömleğine ilişkin önemli bilgiler edindiğimiz son yıllarda kazılmış en önemli merkez hangisidir?
  • Ayanis
 • Genellikle Urartu öncesi döneme tarihlendirilen çanak çömlek grubu hangisidir?
  • Yivli çanak çömlekler
 • Urartu “kırmızı perdahlı” çanak çömleği için ilk araştırmalarda kullanılan isimlerdendir?
  • Toprakkale ware

 

 • Urartu “kırmızı perdahlı” çanak çömleği için ilk araştırmalarda kullanılan isimlerden örnek veriniz?
  • Bianili keramiği
 • Urartu “kırmızı perdahlı” çanak çömleği için ilk araştırmalarda kullanılan isimlerden örnek veriniz?
  • Saray malı
 • Urartularda törensel sunu/içki kapları olarak tanımlanan kap tipleri hangi isimle anılırlar?
  • Rithon
 • Urartu’da yaygın olarak kullanılan iri depo kapları hangi isimle de anılır?
  • Pithos
 • Urartu çanak çömleğine dair önemli verilerin elde edildiği Kuzey Batı İran’daki Urartu merkezi hangisidir?
  • Bastam
 • Phrygler’in Anadolu’ya geliş süreçleri değerlendirildiğinde, kaynak (geldikleri bölge) bölge olarak neresi ön plana çıkar?
  • Balkanlar

 

 • Phrygler’in Anadolu’ya geliş süreçleri hangi tarihsel olayla ilişkilendirilmektedir?
  • Deniz Kavimleri Göçü
 • Phrygia’nın başkenti neresidir?
  • Gordion
 • Phryg sanatı, MÖ 5. yüzyılda hangi kültürün etkisiyle özgünlüğünü tamamen yitirmiştir?
  • Hellenistik
 • Günümüze ulaşan yazılı kaynaklarda Phryglerin kökenine dair hangi bölgeler ön plana çıkar?
  • Trakya ve Makedonya
 • Adı yazılı kaynaklarda da geçen efsanevi Phryg kralı hangisidir?
  • Midas
 • Phryg sanatının süreklilik gösteren en belirgin özelliği hangisidir?
  • Geometrik düzenlemeler
 • Anadolu ana tanrıça inancının yansıması Phryglerde hangi kült ile devam eder?
  • Kybele kültü

 

 • Batı Anadolu’ya yapılan Ion göçünü başlatan tarihsel olay olarak genellikle ne kabul edilir?
  • Yunan anakarasının Dor kavimleri tarafından işgali
 • Antik kaynaklara göre Ionlar erken süreçte kaç kent devleti kurmuşlardır?
  • 12
 • Panionion Birliği’ne 13. kent olarak katılan Smyrna, İon kenti olmadan önce hangi bölgede yer alıyordu?
  • Aiol
 • Hangisi kolonizasyon hareketlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmamıştır?
  • Paranın bulunması
 • MÖ 7. yüzyılın son çeyreğinde Miletos kentini Lidya Krallığı’na karşı savunmuş, Karadeniz’de koloniler kuran tiran kimdir?
  • Thrasybulos
 • Antik dünyadaki “kent devleti” kavramını tanımlayan kelime?
  • Polis
 • Eski Yunan kent devletlerinde şehrin merkezinde, yüksek bir alanda, kamu binalarının bulunduğu alan hangi isimle tanımlanmıştır?
  • Akropol
 • Yunan dünyasında Anadolu inanç etkilerinin en iyi izlenebildiği unsurlardan biri nedir?
  • Artemis kültü
 • Ion kent devletlerinin MÖ 8. yüzyılda oluşturdukları siyasi ve dinsel birliğe ne ad verilmiştir?
  • Panionion
 • MÖ 8. yüzyılda Kıta Yunanistan’ında ve Ion kentlerinde kendini göstermeye başlayan ve siyasi, ekonomik ve sosyal alanda birçok değişikliği beraberinde getiren döneme ne ad verilir?
  • Kolonizasyon Dönemi

Ayrıca Bakınız:

Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi Soru – Cevap

Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi Soru – Cevap 3

Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi Soru – Cevap 4

Tarihbilimi platformumuzu takip edenler bilirler, bu sayfa tarih bilimi hakkında bir çok farklı konuda özgün makaleler barındırır. Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi konusundaki soruları cevapladık. Konu hakkında soru ve önerilerinizi yorum formunu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz