Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Selçuklu Tarihi » Altınordu (Altın Orda) Tarihi Soru – Cevap 3

Altınordu (Altın Orda) Tarihi Soru – Cevap 3

Tarihbilimi platformumuzu takip edenler bilirler, bu sayfa tarih bilimi hakkında bir çok farklı konuda özgün makaleler barındırır. Şimdi ise Altınordu (Altın Orda) Tarihi konusunda en çok merak edilen sorulara birlikte cevap arayacağız.

Altınordu (Altın Orda) Tarihi Soru – Cevap

 • Kazan Hanlığı ne zaman yıkılmıştır?
  • 1552
 • Kazan Hanlığı’nı yıkan Rus hükümdarı kimdir?
  • İvan
 • Uluğ Muhammed Han’ın 1445 yılında Moskova Knezi’ne karşı elde ettiği zaferin sonuçlarından birisi?
  • Kasım Hanlığı’nın kurulması,

 

 • Uluğ Muhammed Han’ın Kazan Hanı olan oğludur?
  • Mahmutek Han
 • Kasım hanlarından hangisi vaftiz edilerek Hıristiyan olmuştur?
  • Sayın Bulat
 • 1487 yılında vuku bulan ve Rusların üstünlüğü ile neticelenen üçüncü Kazan Hanlığı Moskova Büyük Knezliği savaşının sebebi nedir?
  • Muhammed Emin Han’ın tahttan indirilmesi,

 

 • Astarhan şehrinin Osmanlı kaynaklarında geçen adı nedir?
  • Ejderhan
 • Rus Çarlığı Astarhan Hanlığı’nı ne zaman yıkmıştır?
  • 1556
 • İlk müstakil Astarhan Hanı kimdir?
  • Abdülkerim Han
 • 1532 yılında Astarhan’ı işgal eden …………., Kasım Han’ı ve birçok insanı öldürdüler ve Akkubek Bin Murtaza’yı tahta çıkardılar. Boş bırakılan yere ne gelmelidir?
  • Çerkesler
 • 1519-1520 yıllarında Nogay Ordasını zapt eden Kazak Hanı kimdir ?
  • Kasım Han

 

 • Nogay Ordası’nın temelini hangi kabile meydana getiriyordu?
  • Mangıt
 • Rus Çarı IV. İvan’la ittifak kurarak Nogay Ordası’nın birliğini bozan Nogay Beyi kimdir?
  • İsmail Mirza
 • Şehirlerden hangisi 1581 yılına kadar Nogay Ordası’nın başkenti olmuştur?
  • Sarayçik
 • yüzyılda Aral-Sır Derya bozkır kuşağında Ulu Nogay Ordası ahalisinin bir kısmı …….. meydana getirdi. Boş bırakılan yere ne gelmelidir ?
  • Karakalpakları

 

 • Sibir Hanlığı’nın kurucusu kimdir?
  • İbak Han
 • Kazak Hanlığı ……….ve ………. bölgelerinde kuruldu. Boş bırakılan yerlere ne gelmelidir?
  • Kozıbaşı ve Yedisu
 • Kazak Hanlığı en geniş sınırlarına hangi hanın döneminde ulaşmıştır?
  • Kasım Han
 • Tavke Han tarafından yürülüğe sokulan hukuk düzenlemesinin adı nedir?
  • Yedi Yargı

 

 • Sibir Hanlığı’nın ilk başkenti neresidir?
  • Tümen Çimgi Tur
 • Kazak cüzlerinin yöneticilerinin Rusya’nın himayesine girmek istemelerinin sebebi nedir?
  • Kalmukların (Çungar Hanlığı) saldırılarına karşı güçlü bir devletin himayesine girerek korunmak istemeleri.
 • Türkistan hanlıklarından hangisi 19. yüzyılın ilk yarısında Ulu Cüze ait Güney Kazak bozkırını hâkimiyet altına almıştır?
  • Hokand Hanlığı

 

 

 • Kırım Hanlığı’nın kurucusu kimdir?
  • Hacı Giray
 • 1521-1524 yıllarında Kazan Hanı oldu.
 • 1532-1551 yılları arasında Kırım Hanlığı yaptı.
 • 1540 yılında Kırım Yarımadası sakinlerinin göçebe hayat yaşamasını yasakladı.
 • Yukarıda verilen bilgiler hangi Kırım Hanı’na aittir?
  • Sahib Giray
 • Osmanlı ordusunun 1569 yılında icra ettiği Don-Volga Kanalı’nın kazılması faaliyeti ve Astarhan seferine katılarak olumsuz tavırlarıyla kazı işinin ve seferin başarısız olmasında etkisi olan Kırım Hanı kimdir?
  • Devlet Giray

 

 • Osmanlı Devleti Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu hangi anlaşmayla tanımak zorunda kalmıştır?
  • 1792 Yaş Anlaşması
 • Rusya İmparatorluğu Kırım’ı ne zaman işgal etmiştir?
  • 1783
 • Kırım hanlarından hangisi Rus İmparatorluğu’nun desteğiyle IV. Devlet Giray’ı mağlup ederek tahta çıkmıştır?
  • Şahin Giray

Ayrıca bakınız:

Altınordu (Altın Orda) Tarihi Soru – Cevap

Altınordu (Altın Orda) Tarihi Soru – Cevap 2

Tarihbilimi platformumuzu takip edenler bilirler, bu sayfa tarih bilimi hakkında bir çok farklı konuda özgün makaleler barındırır. Altınordu (Altın Orda) Tarihi konusundaki soruları cevapladık. Konu hakkında soru ve önerilerinizi yorum formunu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz