Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Selçuklu Tarihi » Altınordu (Altın Orda) Tarihi Soru – Cevap 2

Altınordu (Altın Orda) Tarihi Soru – Cevap 2

Tarihbilimi platformumuzu takip edenler bilirler, bu sayfa tarih bilimi hakkında bir çok farklı konuda özgün makaleler barındırır. Şimdi ise Altınordu (Altın Orda) Tarihi konusunda en çok merak edilen sorulara birlikte cevap arayacağız.

Altınordu (Altın Orda) Tarihi Soru – Cevap

 • Mamay Mirza hangi kabileye mensuptur?
  • Kıyat
 • Toktamış Urus Han ve oğullarına karşı kaçıncı teşebbüsünde başarı kazanmıştır?
  • Dördüncü
 • Kulikova Meydan Muharebesi hangi tarihte vuku bulmuştur
  • 8 Eylül 1380

 

 • Toktamış Urus Han’ın yanından niçin kaçmıştır?
  • Urus Han Toktamış’ın babasını öldürdüğü için
 • 1377 yılında Emîr Timur ile Urus Han arasındaki savaş nasıl neticelenmiştir?
  • Her iki tarafta geri çekilmiştir
 • Toktamış Urus Han’ın oğullarından hangisini mağlup ederek Doğu Deşt-i Kıpçak’a hâkim
 • olmuştur?
  • Timur Melik
 • Kulikova Meydan Muharebesi’nin Ruslar açısından en önemli sonucu nedir?
  • Rusların Altın Orda’yı savaşarak yenebileceklerini anlamaları

 

 • Toktamış Han’ın Mamay Mirza’yı mağlup etmesinin sonucu nedir?
  • Altın Orda Devleti’nde siyasî birliğin yeniden sağlanması.
 • Toktamış Han Emîr Timur’a karşı hangi Memlûk Sultanı ile ittifak kurmuştur?
  • Sultan Berkûk
 • Emîr Timur’un I. Deşt-i Kıpçak Seferi sonucunda vuku bulan savaşın adı nedir?
  • Kundurça Muahrebesi

 

 • Toktamış Han Harezm’de Emîr Timur’a karşı kiminle ittifak yapmıştır?
  • Süleyman Sofî
 • Toktamış Han Moskova ve Litvanya knezleri arasında çıkan sınır anlaşmazlığını ne şekilde
 • çözmüştür?
  • İhtilaflı toprakların idaresini Lehistan Kralı Yagaylo’ya bırakmıştır,
 • Emîr Timur Harezm’i nihaî olarak ne zaman zapt etmiştir?
  • 1388

 

 

 • Emîr Timur Terek Muharebesi’nden sonra Cuçi Ulusu’nun başına kim han olarak tayin edilmiştir?
  • Kayırcak
 • Edigey Mirza ne zaman ölmüştür?
  • 1419
 • Harezm’i Altın Orda Devleti’nden geri alan Timurlu hükümdarı kimdir?
  • Şahruh
 • Toktamış Altın Orda tahtını yeniden elde etmek için kiminle işbirliği yapmıştır?
  • Litvanya Knezi Vitovt
 • 12 Ağustos 1399’da Dnyeper Nehri’nin bir kolu olan Vorska Irmağı kenarında vuku bulan savaş nasıl sonuçlanmıştır?
  • Timur Kutluk Han’ın zaferiyle neticelenmiştir

 

 

 • 1428 yılında Batı Sibirya’daki Tura şehrini zapt ederek Özbek Hanlığı’nı kuran hükümdar kimdir?
  • Ebu’l-Hayr Han
 • Muhammed Barak Oğlan Deşt-i Kıpçak’ta hâkimiyeti ele geçirmek için hangi Timurlu hükümdarının desteğini almıştır?
  • Uluğ Bey
 • Ulu Orda (Taht İli) ifadesi Rus kaynaklarında ne şekilde geçmektedir?
  • Bolşaya Orda

 

 • Altın Orda Devleti’nin devamı niteliğindeki Ulu Orda (Taht İli) ne zaman yıkılmıştır?
  • 1502
 • Ulu Orda’nın son hanı kimdir?
  • Şeyh Ahmed
 • Ulu Orda hangi hükümdar tarafından yıkılmıştır?
  • Mengli Giray

 

 

 • Altın Orda Devleti’nde yollar arasında belirli mesafelerde oluşturulan karakollar aracılığıyla meydana getirilen posta teşkilatının adı nedir?
  • Yam
 • Altın Orda Devleti’nin başkenti neresidir?
  • Bulgar el-Cedid
 • Altın Orda Devleti’nde yetkilerinin büyüklüğü bakımından Han’dan sonra gelen en yüksek unvanlı bürokrat kimdir?
  • Beylerbeyi
 • Altın Orda Devlet teşkilatında vergilerin toplanmasından sorumlu bürokratın unvanı nedir?
  • Daruga

 

 • Altın Orda Devleti’nde hukuk sistemine dâir aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  • Hıristiyanların ve Müslümanların kendi aralarındaki hukukî meselelerin çözümüne yargucu bakardı,
 • Aşağıdaki şehirlerden hangisi Kırım Yarımadası’nda yer almaz?
  • Hacı Tarhan
 • Altın Orda Devleti’nde Han’ın görevleri arasında sayılmaz?
  • Yabancı tüccarların yargılamalarını yapar.

Altınordu (Altın Orda) Tarihi Soru – Cevap

Altınordu (Altın Orda) Tarihi Soru – Cevap 3

Tarihbilimi platformumuzu takip edenler bilirler, bu sayfa tarih bilimi hakkında bir çok farklı konuda özgün makaleler barındırır. Altınordu (Altın Orda) Tarihi konusundaki soruları cevapladık. Konu hakkında soru ve önerilerinizi yorum formunu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz