Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Aralık 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük » Afganistan ve Sovyet Rusya ile Antlaşma

Afganistan ve Sovyet Rusya ile Antlaşma

Afganistan ve Sovyet Rusya ile Antlaşma

TBMM Hükûmeti’nin doğuda Ermenilere, batıda Yunanlılara
karşı I. İnönü Savaşı’nı kazanması, uluslararası alandaki
saygınlığını artırdı.

Millî Mücadele sırasında Afganistan ile iyi ilişkiler kurulmuştu.
TBMM ve Afganistan yönetimi iki kardeş milletin öteden beri
aralarında var olan manevi birliği resmî bir antlaşma ile
pekiştirmeye karar verdiler. Bunun sonucunda Afganistan ile
dostluk ve iş birliği antlaşması imzalandı.

Sovyet Rusya ise I. İnönü Zaferi’nin kazanılmasından sonra
TBMM Hükûmeti ile antlaşma gereği duydu ve iki devlet
arasında Moskova Antlaşması imzalandı.

Moskova Antlaşması’nın imzalanmasıyla Sovyet Rusya
Misakımillî’yi kabul etti. Bu antlaşma ile doğu sınırımız çizilerek
güvenliği sağlandı. Buradaki birliklerimizin bir kısmı da batıya
kaydırıldı.

Türk – Afgan Dostluk Antlaşması
(1 Mart 1921)

• Büyük Millet Meclisi Hükûmeti Afganistan’ın tam
bağımsızlığını tanımıştır.
• Taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğeri tüm
imkânlarıyla yardım edecektir.
• Büyük Millet Meclisi Hükûmeti Afganistan’a
kültürel açıdan yardım etmeyi subay ve öğretmen
göndermeyi garanti etmiştir.

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)

• Sovyet Rusya Misakımillî’yi tanımıştır.
Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında
imzalanmış olan antlaşmalar hükümsüzdür.
• Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını
kabul etmektedir.
• Sovyet Rusya, TBMM Hükûmeti’nin Gürcistan ve
Ermenistan ile imzaladığı antlaşmalarla belirlediği
sınırları Batum’un Gürcistan’a verilmesi şartıyla
tanımıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz