Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Aralık 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » İslam ve Diğer Dinler Tarihi » Abbasiler Halifeleri

Abbasiler Halifeleri

Abbasiler Halifeleri

Abbasiler Halifeleri Hakkında

Abbasiler Haritası

Abbasiler Haritası

Abbasiler halifeleri konusunu daha iyi anlamak için öncelikle halife kelimesinin manasını bilmek gerekiyor. Türk Dil Kurumunun tabiri ile halifelik; Hz. Muhammed’in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimsedir. Abbasiler halifeliği Emevilerden sonra Irak ve Mısır’da sürdürmüşlerdir. Abbasiler Hz. Muhammed (SAV)’in amcası Abbas bin Abdülmüttalip’in soyundan gelirler, 750 – 1250 yılları arasında Iral’ta, 1261 – 1517 yılları arasında ise Mısır’da halifelik yapmışlardır.

İlk Abbasi halifesi Ebu-l Abbas’tır. Ebu-l Abbas Emevilerin yok olmasına neden olduğu için El Seffah yani kandökücü olarak bilinir. 750 – 754 yılları arasında Abbasi halifeliği yapmıştır.

Abbasiler Halifeliği Irak Dönemi

Ebu-l Abbas’tan sonra halifeliğe El Mansur gelmiştir ve 754 – 775 yılları arasında halifelik görevini yerine getirmiştir. El Mansur’un ardından 775 yılında El Mehdi halifeliğe getirilmiştir ve 786 yılına kadar 11 yıl boyunca halifelik yapmıştır. 786 yılında halifelik makamı El Reşit’e geçmiştir ve 809 yılına kadar El Reşit Abbasi halifeliğini üstlenmiştir. El Reşit’in ardından Abbasi halifesi El Emin olmuştur ve 809-813 yıllarında halifelik yapmıştır. El Emin’den sonra halifeliğe El Me’mun gelmiştir. El Memun’da 813 – 833 yılları arasında 20 yıl boyunca halifelik yapmıştır.

833 yılından sonra halifelik makamı sırası ile; 842 yılında El Vasık, 847 yılında El Mütevekkil, 861 yılında Muntasır, 862 yılında El Mustain, 866 yılında Mu’tez, 869 yılında Mu.htedi, 870 yılında Mu’temid, 892 yılında Mu’tazıd, 902 yılında El Müktefi, 908 yılında El Muktedir, 932 yılında El Kaalıir, 934 yılında El Razi, 940 yılında El Mütteki, 944 yılında El Müstefi, 946 yılında El Mutr, 974 yılında El Tayi, 991 yılında El Kaadir, 1031 yılında El Kaaim, 1075 yılında El Muktedi, 1094 yılında El Mtistahzir, 1118 yılında El Mtisterşid, 1135 yılında El Raşid, 1136 yılında El Müktefi, 1160 yılında El Müstencid, 1170 yılında El Mustazâ, 1180 yılında El Nâsır, 1225 yılında El Zâhir, 1226 yılında El Mustansır ve 1242-1258 yılları arasında El Musta’sım tarafından temsil edilmiştir.

Abbasiler Halifeliği Mısır Dönemi

Irak Abbasilerinden sonra halifelik makamı Mısır Abbasilerine geçmiştir. Mısır Abbasilerinde halifelik 1261 yılında El Mustaıısır’ın halife olması ile başlamıştır. Ardından sırası ile; 1261 yılında El Hâkim, 1302 yılında El Müstekfi, 1340 yılında El Vâsık, 1341 yılında El Hâkim II, 1352 yılında Mu’tadıd, 1362 yılında El Mütevekkil, 1377 yılında El Mu’tasım, 1383 yılında El Vâsık, 1406 ytılında El Müsta’in, 1414 yılında Mu’tazit II, 1441 yılında El Müstekfi II, 1451 yılında El Kaaim, 1455 yılında El Müstencit, 1479 yılında El Mütevekkil II, 1497 yılında El Müstemsik, 1509 yılında El Mütevekkil III tarafından halifelik makamı temsil edilmiştir.

Bu yazımızda Abbasiler Halifeleri hakkında bilgi vermeye çalıştık. Abbasiler Devletini yakından tanımak için Abbasiler (Abbasi Devleti) başlıklı yazımızı, Abbasi Halifeleri Dönemi hakkında daha detaylı bilgi almak için ise Abbasi Halifeleri Dönemi başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.