Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Mayıs 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi » 1848 İhtilalleri Nedenleri ve Sonuçları

1848 İhtilalleri Nedenleri ve Sonuçları

Avrupa’da 1815-1830 yılları arasında yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler ile 1815 Viyana Kongresi’nin getirmiş olduğu düzen, 1848 İhtilallerini de beraberinde getirdi.

1848’e doğru toplumlar birbirleri ile kaynaşırken devletler arası ilişkilerde de değişmeler yaşandı. Avrupa’da 1815-1830 yılları arasında yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler 1830 İhtilalleri sonrasında güçlenmişti.

1848’den önce liberalizmin içerisinde yer alan fikirler ve kavramlar arasına anayasalı siyasal rejim, seçim hak ve hürriyeti ile basın hürriyeti dâhil olmuştu. Avrupa’da sanayi geliştikçe ve üretim arttıkça, ulaşım sorunu ortaya çıktı. Bu durumun çözümü için demir yollarının yapımına hız verildi. Ulaşım araçlarının gelişmesiyle mesafeler kısaldı. Bu durum toplumları birbirine yaklaştırdı ve fikir akımlarının daha hızlı ve geniş alanlara yayılmasını sağladı.

Ekonomide yaşanan büyük değişim fikir bakımından da bazı sonuçları ortaya çıkardı. Sanayi Devrimi sonucunda üretim artınca Avrupa Kıtası’nda yeni pazar arayışlarına gidildi.

1848 İhtilalleri

1848 İhtilalleri

Milletlerarası ticaretin serbestçe yapılması fikri, liberalizme güç kazandırdı. Sanayi Devrimi, birtakım problemleri de beraberinde getirdi. Şehirlerin nüfusu arttı. Buna bağlı olarak sanayi şehirlerinde işçi sınıfı gittikçe büyüdü. İşçilerin düşük ücretle çalıştırılması sefaleti de beraberinde getirdi.

1848 İhtilalleri 1830 İhtilalleri’ne göre daha etkili oldu. İmparatorlukların hâkimiyeti altında yaşayan milletlerin bağımsızlık için ayaklanmaları bu ihtilalleri yaygınlaştırdı. Liberalizm, nasyonalizm ve sosyalizm gibi fikir akımlarının insanlar arasında yayılması 1848 İhtilallerine güç kazandırdı.

1848 İhtilalleri / Fransa

1848 İhtilalleri / Fransa

Sicilya’da başlayan 1848 İhtilalleri Fransa’da güç kazanarak diğer ulusları da etkiledi. 1848 İhtilalleri’nde Fransa’daki liberaller ve sosyalistler geçici bir başarı elde ettiler. Almanya, İtalya ve Macaristan’daki ihtilal hareketleri, milliyetçilik açısından başarısızlıkla sonuçlandı. Belçika, Hollanda, Danimarka, Sardinya ve İsviçre ihtilalleri ise özgürlüklerin güçlenmesini sağladı. Avrupa’daki bu ihtilallerin genel olarak başarısızlığı demokrasinin gelişmesini olumsuz etkilediyse de Avrupa’yı bir savaş alanı hâline gelmekten de korudu çünkü yenilikçi hareketlerin düşmanı olan Rusya bu tür ihtilal girişimlerine müdahale etmek için adeta fırsat kollamaktaydı.

Avrupa’da yeni bir barış dönemine girilerek Avrupa uygarlığını geliştirecek yeni adımlar atıldı. Hükûmetler, ideoloji veya inançlar üzerinden değil güç ve gerçeklik üzerinden siyaset yapmaya başladılar. Devletler doğal düşman veya müttefik gibi davranışları sergilemek yerine kendi çıkarlarını gözettiler. Yararlı sayılabilecek her türlü ittifakın içerisinde yer aldılar. İhtilalden sonra iktisadi alanda bir refah dönemi meydana geldi. 1848 İhtilallerine karşı çıkan Avusturya ve Rusya’nın zayıflaması İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerinin de oluşmasını sağladı.

İhtilalden Önce Avrupa’daki Toplumsal Sınıflar

Sınıf esasına dayanan bir sosyal yapı, Avrupa tarihinin bütün olaylarına damgasını vurmuştur. Etkileri hâlâ devam eden büyük buhranların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Orta Çağ’da servetin üçte biri ruhban sınıfının elinde bulunuyor ve rahipler buralarda köylüleri istekleri dışında toprağa bağlı olarak çalıştırıyorlardı. Büyük manastırlarda keşiş başına üç hizmetçi bulunuyordu. Bu hizmetçiler, efendilerinin izni olmadan evlenme dâhil hiçbir hakka sahip değillerdi.

Sınıflar Avrupa’ya öylesine damgasını vurmuştur ki bugün bütün demokrat rejimlerin vazgeçilmez unsurları olan partiler, zamanında Avrupa’da bu farklı sınıfların haklarını savunmak üzere ortaya çıkmışlardı. Her parti ayrı bir sınıfa hitap ederdi ve parti faaliyetinin temelinde sınıf kavgası yer alırdı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz