Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Aralık 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi » 1830 İhtilalleri Nedenleri ve Sonuçları

1830 İhtilalleri Nedenleri ve Sonuçları

1830 İhtilalleri Nedenleri ve Sonuçları

1815 Viyana Kongresi’nden sonra ortaya çıkan tutum, davranış ve siyasi uygulamalar, özgürlük düşüncelerini büyük ölçüde benimsemiş Avrupa toplumlarında otoriteye karşı tepki oluşmasına ve her alanda özgürlük düşüncesinin güçlenmesine neden oldu. Bu da 1830 İhtilallerinin meydana gelmesinde önemli bir rol oynadı.

1830 İhtilallerinin sebepleri arasında: Ekonomik hayatın gelişmesinin ancak siyasal alandaki liberalizm ile gerçekleşeceğine inanılması, Avrupa halklarında özgürlük arayışının gittikçe yaygınlaşması, 1815 Viyana Kongresi’nden sonra Metternich Sistemi ile kralların özgürlük düşüncesini benimseyen Avrupa halkının üzerinde hakları kısıtlayıcı politika uygulaması, 1815-1830 yılları arasında ülkelerin anayasal düzene geçmeleri ve kralların anayasayı kaldırmak veya anayasanın sınırlarını daraltmak istemesi, başka devletlerin egemenliği altındaki halklarda milliyetçilik akımının güçlenmesi, Almanya’da bilim ve felsefenin ilerlemesiyle Avrupa’ya liberalizmin yerleşmesi yer alır.

1830 İhtilalleri, ilk olarak Fransa’da başladı. İhtilal başarılı olunca Almanya, İtalya, Polonya, İngiltere ve İspanya’da da etkilerini hissettirdi. Fransa, Belçika ve İspanya’da liberalizm hareketi başarıyla sonuçlandı. Liberalizm akımı sayesinde İsviçre bağımsızlığını kazandı.

1830 İhtilalleri

1830 İhtilalleri

Hükümdarların kutsal hakları yerine, milletlerin egemenliği hâkim olmaya başladı. 1830 İhtilallerinde Batı Avrupa’da aristokrat sınıf, burjuvazi sınıfına yenilmişti. Bu tarihten sonraki elli yıl boyunca hâkim sınıf bankerler, büyük sanayiciler, üst düzey devlet memurları ve büyük burjuvaziler olacaktır.

1830 İhtilalleri Fransa ve İngiltere’de işçi sınıfının siyasal yaşamda bağımsız bir güç olarak doğmasını da sağladı ayrıca Avrupa’daki mevcut ittifakların çözülüp yeni gruplaşmaların doğmasına yol açtı. 15 Ekim 1833’te gizli bir antlaşma ile monarşiyi savunan Avusturya, Rusya ve Prusya aralarında Doğu Bloku’nu, Nisan 1834’te Londra’da yapılan antlaşma ile de İngiltere, Fransa, İspanya ve Portekiz liberalizmi savunan Batı Bloku’nu oluşturdu.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz