17. Yüzyıl Islahatlarının Özellikleri

17. Yüzyıl Islahatlarının Özellikleri

17. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri

– Kişilere bağlı kalmıştır. Devamlılık olmadığı için sonuca ulaşılamamıştır.
– Nedenleri araştırılmadan sorunlara çözüm arandığı için kalıcı çözümler bulunamamıştır.
– Avrupa’daki gelişmeler takip edilememiştir.
– Yapılan ıslahatlar daha çok askerî alanda yapılmıştır.
– Islahatlara yeniçeriler, devlet adamları, saray kadınları ve ulema engel olmaya çalışmıştır.
– Baskı ve şiddet yolu ile devlet otoritesi sağlanmak istenmiştir. Ancak bu yol, ıslahatların halk tarafından benimsenmesine engel olmuştur.