Tagged: Tarihin amacı

Tarih Biliminin Amacı ve Yararları

Tarih Biliminin Amacı ve Yararları

Tarih Biliminin Amaç ve Yaraları nelerdir?: Tarih geçmişteki vakalara dair bilgilerin toplanması, keşfi, bütünlemesi ve arz edilmesi bilimidir. Tarihi bilgi, geçmişteki vakalarala alakalı tüm materyallerin, olayların gerçekleştiği zamanın şartları dikkate alınarak, olabildiğince nesnel bir şekilde arz edilmesi ile oluşur. Tarih, yaşanan durumun tekrar edebilmesi...