Tarih Biliminin Özellikleri

30 Kas
2cevirme2.jpg

Tarih Tarih bilimi, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, medeniyet ve kültürlerini, toplulukların birbirleri ile olan ilişkilerini, zaman ve yer göstererek, neden sonuç ilişkileri çerçevesinde, yazılı belgelere dayandırarak, tarafsız bir şekilde inceleyen bilimdir. Tarih biliminin özellikleri : Tarihi bir olayın tekrar gerçekleşmesi mümkün değildir. … Read More »