Kronoloji

23 Eyl

Kronoloji zaman bilimidir. Tarihî bir olay için zaman önemli bir unsurdur. Olayların meydana geldiği tarihin bilinmesi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulmasına yardımcı olur. Tarihî olayların zamanının belirlenmesinde ve sıralanmasında tarih bilimi kronolojiden faydalanır. Osmanlı Devleti Kronolojisi: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Koyunhisar … Read More »