Tarih Yazıcılığının Gelişimi

Tarih Yazıcılığının Gelişimi Tarih yazıcılığının gelişimi; insanlar, çeşitli alanlarda edindiği tecrübeleri gelecek nesillere aktarma ihtiyacı duymuştur. Bundan dolayı kendileri ile ilgili çeşitli konuları yazılı hâle getirmişlerdir. Hititlerde anallar (yıllıklar), Kök Türklerde kitabeler, Osmanlılarda vakayinameler,...

Epigrafi Bilimi

Epigrafi Bilimi Epigrafi, dilimize yazıtbilim diye çevirebileceğimiz, anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen Yunan veya Latin dillerinden biri (veya her ikisi) ile yazılan yazılarla (sikkeler hariç) uğraşan bilim dalıdır. Yazıt kelimesinin Türkçe manası; Bir kimse...

Babiller Hakkında Bilgi

Babil Kelimesi Anlamı Babiller, Mezapotamyada , MÖ. İki bin yılı civarında tarih sahnesinde olan Babil Devleti oldukça gelişmiş bir uygarlığa sahipti. Babil kelimesi ‘Tanrının Kapısı’ demektir. Fıratın üzerinde verimli bir coğrafyayı mesken tutan Babilliler...

Kavimler Göçü Avrupayı Nasıl Etkiledi

Kavimler Göçü Nedir? Hunların baskısıyla 375 yılına doğru Got krallığının çökmesi, Avrupa’nın güney ve batısına doğru dalga dalga yayılan istila hareketlerine yol açtı. İlk gelen Vizigotlar, Akitanya ve İspanya’ya yerleşti. İkinci dalga olan Vandallar,...

Sadeddin Köpek

Sadettin Köpek ve Gıyaseddin Keyhüsrev

Alâeddin Keykubâd, o dönemde dünyayı alt-üst eden ve hiçbir devlet tarafından karşı konulamayan Moğol kudreti karşısında Moğol Kağanı Ögedey (Oktay) Han tarafından kendi cihan hâkimiyetlerini tanıması şartı ile tahtının başında kalabileceği şartını kabul etmiş,...

Abbasi Halifeleri Dönemi

Abbasi Halifeleri ve Türkler Emevi Hilafetinin yıkılmasıyla Suriye’nin hakimiyet devri son bulmuş, Bağdad’ın yani Irak’ın hakimiyeti başlamıştır. Beş asırı geçen bu süre içerisinde İslam dünyasının başında 37 Abbasi halifesi bulunmuş, kabaca bir hesapla, her...