Kut’ül Amare Zaferi Tarihi

Unutulan Zafer Kut’ül Amare Kut’ül Amare; Birinci Dünya Savaş’ı tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan biriydi. Osmanlı Devleti de bu savaşta birden fazla cephede savaşmaktaydı. Bu cephelerden biri de Irak cephesiydi. Irak cephesi, İngilizlerin petrol...

Lozan Barış Antlaşması’nın Önemi

Lozan Barış Anlaşmasının Önemi Maddeler Halinde İtilaf Devletleri Misak-ı Milli’yi ve Türk Devleti’nin bağımsızlığını kabul ettiler. Dost-düşman herkes yeni Türk Devleti’nin varlığını kabul etmiştir. Askeri zaferler bu antlaşma ile siyasi zafere dönüşmüştür. Yunanistan ile...

Lozan Barış Antlaşmasının Şartları

Lozan Barış Antlaşması Hükümleri Lozan Barış Antlaşması 5 kısımdan ve 143 maddeden oluşmaktadır. Ön sözünde, devletlerin egemenlik hakları vurgulanmış olan Lozan Barış Antlaşmasının bazı önemli konulardaki hükümleri maddeler halinde, özet olarak aşağıda verilmiştir. Sınırlar:...

Cimri Olayı ve Siyavuş

Cimri (Siyavuş) Kimdir? Anadolu katliâmı, Moğollardan bütün bütün nefreti mûcib oldu; bu durumdan istifade eden Karamanoğlu Mehmed Bey, İkinci Tzzeddin Keykâvüs’ün oğlu olduğu söylenen Siyavüş adında bir şehzadeyi hükümdar ilân ederek zabtettiği Konya’da tahta  oturttu...

TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar

TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar Büyük Millet Meclisi’ni, kuruluşundan sonra en çok uğraştıran sorun, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde çıkan ayaklanmalar olmuştur. 1919 yılında başlayan ayaklanmalar, 1921 yılı sonlarında tamamen bastırılabildi. Ayaklanmalarda, İstanbul Hükümeti’nin ve İtilaf Devletleri’nin...

Eski Türklerde Takvim

Burada doğu uluslarından Türk, İran ve Arap takvimlerinden söz etmek, bunların kullandıkları eski takvimlerin genel ilkelerine değinmek istiyorum. Eski Türklerde Takvim Türkler çok eskiden beri “Oniki Hayvanlı Türk Takvimi” diye bilinen takvimi kullanmışlardır. Devlet...