Süleyman Askeri Bey Kimdir?

Süleyman Askeri Bey – Süleyman Nazif Süleyman Askeri, vatanı için vatanından başka her şeyini isteyerek ve gülerek feda etmiş bir Osmanlı idi!.. 6 Aralık 1902 tarihinde Teğmen Mektebini (Mülazım-ı sanilikle mekteb-i harbiye) tamamlayıp, Erkan-ı...

Sümerler Medeniyeti ve Mezopotamya

İnsan yaşamasına en elverişli yerlerden biri olan Mezopotamya’da dünyanın ilk uygarlığı Sümerler doğdu. Sümerler medeniyeti, birbirinden bağımsız olan kent devletlerinin oluşturduğu bir uygarlıktır. Uruk, Ur, Lağaş, Kiş siteleri Sümer kent devletlerinin en önemlileridir. Ur...

Hz. Peygamber ve İslamın Fetihleri

İlk İslâm Devleti, Hz. Peygamber tarafından Medine’de kurulmuştur. Mekke’de bulunduğu sürede İslâmı tebliğe çalışan Peygamber, Medine’ye intikâlinden itibaren, buradaki Ensar ve Muhacirle diğer unsurları içeren bir siyasi organizasyonu gerçekleştirmiştir. Müessisinin hayatta bulunduğu sürece, devlet başkanlığını...

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması ve Saltanatın Kaldırılması Mudanya Ateşkes Anlaşması’ndan sonra barış konferansı için hazırlıklar başladı. Bunun üzerine İstanbul Hükumeti, TBMM Hükumeti’nin yanında görüşmelere katılmak istediğini bildirdi. Türk milletinin büyük fedakarlıklarla kazanmış olduğu zafere, İstanbul...