Tarih Bilimi Blog

0

Balkanlardaki Fetihler

Osmanlı Devleti, kuruluş aşamasından itibaren Anadolu Türk Beylikleriyle çatışmaya girmemeye özen gösterdi. Yönünü Batı’ya çevirerek Balkanlarda fetihler gerçekleştirdi. Karesioğulları Beyliği donanmasının Osmanlı Devleti’ne katılmasıyla Rumeli’ye geçiş ve fetihler kolaylaşmıştır. a. Çimpe Kalesi’nin Alınması (1353):...

0

Koyunhisar Savaşı (1302)

Bursa tekfurunun öncülüğünde birleşen Rum tekfurları, Bizans’tan aldıkları yardımla Osman Bey’i yöreden atmak için harekete geçti. Koyunhisar’da yapılan ilk Osmanlı- Bizans Savaşını Osmanlı Devleti kazandı. Kazanılan zaferle Türklere İzmit yolu açılmış, Bursa’nın üç taraftan...

0

Kayıların Anadolu’ya Gelişi ve Yerleşmesi

a. KayılarAnadolu’da Osmanlı Devleti Oğuzların Bozok kolundan olan Kayı boyu tarafından kurulmuştur. Kayı kelime manası olarak; sağlam, güçlü ve kuvvetli demektir. Moğolların Orta Asya’yı istilası üzerine buradan Anadolu’ya doğru büyük bir Türk göçü başladı ve özellikle...

0

İyonyalılar

Tarihte İyonya, İzmir ile Büyük Menderes Nehri arasındaki bölgeye verilen addır. Dorların baskısı sonucunda Akaların bir kısmı Yunanistan’dan Batı Anadolu’ya göç etmişler ve burada şehir devletleri kurmuşlardır. Bu şehir devletleri arasında siyasal birlik sağlanamamıştır....