| TANITIM | Tarih Bilimi / Tarih Bilimine Giriş / Tarihe Adanmış Bir Ömür: Halil İNALCIK

Halil inalcik Dünyaca ünlü tarihçimiz Halil İnalcık'ın soyu baba tarafından Kırım Türklerine dayanır. Babası Osman Nuri, 1905 Rus-Japon Savaşı esnasında vatanı Kırım'ı terk edip İstanbul'a göç eder. Burada kolonya imalathanesi işletir. Annesi Bahriye Hanım ise Osmanlı Deniz Subayı Seyit Mehmet Bey'in kızıdır.

Halil İnalcık, 26 Mayıs 1916 yılında İstanbul'da dünyaya gelir. Çocukluk yılları savaş sıkıntılarıyla geçer. Aile, 1924 yılında Ankara'ya yerleşir. Ankara'da Gazi İlkokulu'nu bitiren Halil İnalcık, babasının Mısır'a yerleşmesi üzerine annesi Bahriye Hanım tarafından büyütülür. Lise öğrenimine yatılı Sivas Öğretmen Okulunda başlayan İnalcık, 1932 yılında Balıkesir Öğretmen Okuluna nakledilerek buradan 1935 yılında mezun olur. Öğretmen olması beklenen Halil İnalcık, tarih tezini bilimsel temellere dayandırmak için Atatürk tarafından kurulan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi sınavlarına girer. Bu sınavı birincilikle kazanarak bu fakültede eğitim almayı hak eden kırk öğrenci arasında yer alır. Bu fakültede Nazi Almanya'sından kaçan ünlü profesörlerle Fuad Köprülü, Şemseddin Günaltay, Muzaffer Göker ve Yusuf Hikmet Bayur gibi önemli isimlerden ders alma şansına sahip olur.

1940 yılında mezun olduktan sonra Yakın Çağ Bölümünde asistan olur. Bu arada Şevkiye Hanımla evlenir ve 1948 yılında Günhan adlı çocukları dünyaya gelir.

1942 yılında "Tanzimat ve Bulgar Meselesi" adlı doktora tezi belgelere dayandırılarak hazırlandığı için büyük ilgi uyandırır ve Türk Tarih Kurumu tarafında yayımlanır. 1972 yılına kadar Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Osmanlı ve Avrupa Tarihi dersleri verir. Yine aynı yıl Chicago (Şikago) Üniversitesi Tarih Bölümü'ne "Osmanlı Tarihi Üniversite Profesörü" olarak davet edilir. 1986 yılında buradan emekli olur. 1993 yılından itibaren Bilkent Üniversitesinde tarih dersleri vererek geleceğin Türk tarihçilerini yetiştirmektedir. Dört uzmanla birlikte hazırladığı eseri "The Economic and Social History of Ottoman Empire" (Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi) bugün dünya üniversitelerinde el kitabı hâline gelmiştir. İnalcık bu eserle Osmanlı Türk tarihinin medeni yüzünü dünyaya tanıtmaktadır. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da tarih alanında saygın bir yere sahip olan İnalcık, birçok ödül ve fahri doktora unvanları almıştır. Ayrıca 1986'da Amerikan Akademisine, 1993'te British Academy (Britiş Akademi)'ye üye seçilerek uluslararası alanda seçkin bir yer alması ve UNESCO'nun çıkarmayı tasarladığı Dünya Tarihi adlı kitapta görev alması onun tarihçiliğine olan uluslararası saygının bir işaretidir.Anahtar kelimeler: Halil+İnalcık, Fuad+Köprülü, Şemseddin+Günaltay, Muzaffer+Göker, Yusuf+Hikmet+Bayur, +Şevkiye+Hanım, Tanzimat+ve+Bulgar+Meselesi, Osmanlı+İmparatorluğu'nun+Sosyal+ve+Ekonomik+Tarihi,

En Yeni Başlıklar:

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Soruları (III. Ünite) | Mudanya Ateşkes Görüşmeleri ve Anlaşmanın İmzalanması (3 - 11 Ekim 1922) | Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı (26 Ağustos - 9 Eylül 1922) | Sakarya Zaferi Sonrası İtilaf Devletlerinin Durumu | Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) | Kars Antlaşması (13 Ekim 1921) | Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) | Tekâlifimilliye Emirleri (7 - 8Ağustos 1921) | Türk Ordusunun Sakarya’nın Doğusuna Çekilmesi ve Mustafa Kemal’e Başkomutanlık Yetkisinin Verilmesi | Maarif Kongresi’nin Toplanması | Eskişehir - Kütahya Savaşları (10 - 24 Temmuz 1921) | II. İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921) | Afganistan ve Sovyet Rusya ile Antlaşma | İstiklâl Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921) | Teşkilatıesasiye’nin Kabulü (20 Ocak 1921) |

Tarih Bilimi / Bilimsel Tarih Bilgisi
http://www.tarihbilimi.gen.tr
Tarih platformu; tarihi gerçekleri ortaya çıkarmak ve tarih bilgisini paylaşmak amacı taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: tarih, tarih bilimi, uygarlık tarihi, tarih ve medeniyet, tarihi çağlar, tarihi olaylar, sınav tarih, soru tarih, kpss tarih, tarihi gerçekler


tarih | felsefe | biyoloji