Epigrafi

23 Eyl

Epigrafi, anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalıdır. Filoloji ve paleografi bilimleri ile iş birliği içerisinde çalışır. Anıtlar üzerindeki kitabeler ait olduğu dönem hakkında önemli bilgiler verir. Örneğin; Asur ve Urartu hükümdarları saltanatları boyunca kazandıkları zaferleri ve yaptıkları işleri kronolojik olarak kitabeleştirmişlerdir. Kök Türkler zamanında oluşturulan Orhun Kitabeleri?nde ise devletin siyasi, sosyal yapısı hakkında birtakım bilgiler verilmiştir. Tarih bilimi, kitabelerdeki bu bilgilerin anlaşılması ve okunmasında epigrafi biliminden yararlanır.

Kitabeler bilimidir, Yazıt bilimi olarak da tanımlanır. Anıt mezar taşları ve kitabeler üzerine yazılan yazıları inceler. Kitabeler süslü yazılar olduğu için bunlar üzerindeki yazıların okunması uzmanlık gerektirir. Genellikle paleografya uzmanları kitabeler konusunda uzmanlaşarak, epigrafya uzmanı haline gelirle. Kitabeleri okumak oldukça zor da olabilir. Bazı kitabeleri okumayı Abdülbaki Gölpınarlı başarmıştır.

Epigrafya çalışmalarını Filoloji bilimi ve paleografya bilimi ile paralel yürütülür.

Bir Cevap Yazın