Kategori: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

III. Ahmet Dönemi Islahatları 0

III. Ahmet Dönemi Islahatları

Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlık yaptığı 1718 – 1730 yılları arasında yaşanan, Avrupa devletleri ile barış siyasetinin sürdüğü bu döneme Lale Devri denir. Bu dönem adını lalenin ve lale motiflerinin moda olmasından aldı. Bu dönemde...

Fransız İhtilali’nin Sonuçları 0

Fransız İhtilali’nin Sonuçları

– Fransa’da feodalite yıkıldı.Vatandaşlar arası eşitlik ilkesi kabul edildi. – Millet egemenliği fikri yaygınlaşarak mutlak krallıkların yıkılabileceği anlaşıldı. – İnsan hakları, demokrasi, kardeşlik ve milliyetçilik kavramları tüm dünyada yaygınlaştı. – Milliyetçilik akımının etkisiyle çok...

III. Ahmet Döneminde Yapılan Diğer Yenilikler 0

III. Ahmet Döneminde Yapılan Diğer Yenilikler

– Kütüphanelerin açılması, – İtfaiye ocağının kurulması, – İlk kez çiçek aşısının uygulanması, – İlk kâğıt fabrikasının kurulması olmuştur. Ayrıca bu dönem sanatçıları mimarlıkta, musikide, edebiyatta çok güzel eserler vermişlerdir. Bundan sonra özellikle saray...