Kategori: Uygarlığın Doğuşu

0

Uygarlık Nedir

Uygarlık nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevap, sözlükte de belirtildiği üzere; fikir, sanat ve sanayi alanlarında büyük gelişme göstermiş, medeni. Geniş manada Uygarlık Nedir diye cevap arayacak olursak; Uygarlık, bir başka deyişle medeniyet, varolan...

0

İbrani Medeniyeti (Uygarlığı)

İbrani Medeniyeti (uygarlığı), Mezopotamya’da var olmuş Sami ırkına mensup İbraniler tarafından oluşturulmuştur. Hz. Davud önderliğinde Kudüs’ü başkent yapmışlardır. 1948 yılından beri İsrail devleti olarak anılmaktadırlar. M.Ö. 1500’lerde Sina yarımadası ve Fırat ırmağı arasındaki bölgeye...