Kategori: Türklerde Ekonomi

Cumhuriyet Dönemi Sektörel Gelişmeler 0

Cumhuriyet Dönemi Sektörel Gelişmeler

Ülkemizi kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk milliyetçi kadrosu ile beraber halkının gerçek refahının, ancak ekonomik büyüme ile olabileceğini savunuyordu. Kurtuluş savaşının üzerinden çok geçmemişti ki 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplandı...

İlk Türk-İslam Devletlerinde Ekonomi Anlayışı 0

İlk Türk-İslam Devletlerinde Ekonomi Anlayışı

İlk Müslüman Türk devletlerinde bir taraftan halkı zengin kılmaya yönelik önceki iktisadi anlayış devam ettirilirken diğer taraftan İslam dininin etkisiyle yeni anlayışlar ekonomide hâkim olmaya başlamıştır. Bunlar; israftan kaçınma, devletin üretimden çok denetimle ilgilenmesi,...

Tarım ve Hayvancılığa Dayanan Sanayiler 0

Tarım ve Hayvancılığa Dayanan Sanayiler

Bu alanda önemli bir dal olan dokuma sanayii, lifli bitkileri (keten, kenevir, pamuk vb.) ham madde olarak kullananlar, yünlü kumaş üretenler ve ipekli dokumacılar olmak üzere üç kısımda ele alınabilir. Birinci tür lifli bitkilere...

İkta Sistemi 0

İkta Sistemi

Türk-İslam devletlerinde iktisadi hayatın en önemli kurumlarından biri de ilk kez Hz. Ömer devrinde uygulanan ikta sistemidir. Fethedilen yerlerin askerlerin mülkü sayılması, orduyu ve maliyeyi sarsacak bir gelişmeydi. Hz. Ömer’in arazileri eski sahiplerine bırakarak...