Category: Türk Spor Tarihi

Kızbörü (Kolbörü) Oyunu

Kızbörü (Kolbörü) Oyunu

Gökbörü oyununun evlenme törenlerinde yapılan türüne, kolbörü ya da kızbörü adı verilirdi. Bu oyunda da kesilmiş oğlak, gelin tarafından kaçırılır, damat ve diğer delikanlılar onu kovalar ve gelin oğlağı kaptırmamaya çalışırdı. Bu oyun çoğu...

Orta Çağ İslam Devletlerinde Spor ve Türklerin Etkileri

Orta Çağ İslam Devletlerinde Spor ve Türklerin Etkileri

Türk kavimleri doğuya, batıya ve güneye yayıldıkları zaman, diğer kültür çevreleri ile temasa geçerek yer yer kendilerine özel karakterde medeniyetler geliştirip bu medeniyetler üzerinde beden kültürü ve spor araç gereçleri de dâhil olmak üzere...

Olimpiyatlarda Osmanlı Sporcuları

Olimpiyatlarda Osmanlı Sporcuları

1896 Atina,1900 Paris ve 1904 Saint Louis’te yapılan olimpiyatlara Osmanlı Devleti’nden sporcu katılmamıştır. 1906’da Yunanistan tarafından düzenlenen ara olimpiyat oyunlarına İstanbul, İzmir ve Selanik’ten 1 Ermeni, 10 İngiliz, 18 Rum, 1 Musevi olmak üzere...

Mustafa Kemal’in Spor Kulüpleriyle İlgisi

Mustafa Kemal’in Spor Kulüpleriyle İlgisi

Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşlarından sonra atandığı yeni görev yeri olan Filistin Cephesi’ne gitmeden önce İstanbul’da kaldığı günlerde yakın arkadaşı olan Sabri Bey’le birlikte Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyaret etmiştir. Ziyareti sırasında Fenerbahçeliler için şu...

Beyge Oyunu

Beyge Oyunu

Beyge oyunu, kasaba ve köylerdeki evlenme çağına gelen genç kızlar için evlenmeye talip olanlar arasından seçim yapmak üzere oynanan bir oyundur. Bütün taliplilere, yapılacak yarışmanın gün, saat ve yeri bildirilir. İster taliplileri, isterse kızı...

Osmanlı Kuruluş Yıllarında Spor Faaliyetleri

Osmanlı Kuruluş Yıllarında Spor Faaliyetleri

Osmanlı İmparatorluğu’nu kuran Türkler, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır. Kayı kelimesi sağlam, güç ve kuvvet anlamına gelir. Anadolu’ya ilk gelen Türk boylarından olan Kayılar sembol olarak ok ve yayı kullanmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun temelleri Kayı...