Category: Türk Şahsiyetleri

Savcı Bey, Saru Yatı Kimdir?

Savcı Bey, Ertuğrul Gazi’nin büyük oğludur. Adı eski kaynaklarımızda Saru Yatı, Saru Natı olarak geçerse de bunlarda diğer adının Savcı Bey olduğunu yazarlar. Bazı tarihi kaynaklarda Saru Tay olarak geçtiği de görülmektedir. Babası Ertuğrul...

Kazım Karabekir (1882 – 1948)

Kazım Karabekir Paşa Kimdir? 1882’de İstanbul’da doğdu. Öğrenim hayatını Harp Akademisinden 1905’te birincilikle mezun olarak tamamladı. Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Erzincan, Erzurum ve Kars’ı Ermenilerden aldı. 1919’da Erzurum’daki 15. Kolordu’nun komutanı olarak Mustafa...

Fahreddin Türkkan Paşa Kimdir?

Fahreddin Paşa kimdir? Fahreddin Türkkan 1868, Rusçuk’da doğdu. 93 Harbi’nden sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. Mekteb-i Harbiye’yi birincilikle bitirdi. Erkan-ı Harbiye Mektebi’ni bitirdikten sonra 1891 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle göreve başladı. ­ Balkan Savaşı’nda...

Osman Bey Dönemi

Kayılarda Osman Bey Dönemi Osman Bey, Ertuğrul Gazinin en küçük oğlu olup babasının hastalandığı son günlerinde onun yerine vekalet etmiş ve liderlik kabiliyetini ispatlamıştı. Ertuğrul Beyin ölümü üzerine emri altındaki kayılar ve diğer aşiretler...

Ertuğrul Gazinin Babası Meselesi

Ertuğrul Beyin Babası Kimdir? Osmanlı hanedanına ait meçhul noktalardan biri Ertuğrul Beyin babası meselesdir. Elimizde kuruluş devrine ait eski vakayinameler bulunmadığından uzun zamandan beri yapılan tetkikler henüz kesin bir netice vermemiştir. Bazı Tarihçiler Ertuğrul...

Hayme Ana Kimdir

Hayme Ana, mahalli rivayetlere göre ve geleneğe göre Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osman Gazi’nin ninesi, Süleyman Şah’ın ise hanımıdır. Türbesi Domaniç’e bağlı Çarşamba Köyü’ndedir. Hayme Ana Oğuzların Bozok kolunun (Gün Han’ın oğullarından) Kayı Boyuna mensup bir...