Uygurlarda Eğitim

25 Eyl

Aşağıdaki şemada Uygur eğitimine etki eden faktörler gösterilmektedir. Türk eğitim tarihinde, eğitimde kurumsallaşmanın başladığı Uygurlar Döneminin ayrı bir önemi vardır. Bu dönemde planlı ve örgün eğitime geçilmiş, Uygur alfabesi ve matbaa kullanılmıştır. Uygurlarda Eğitimin Özellikleri – Yerleşik hayata geçilmesi, eğitimin … Read More »

Mutlakiyet Döneminde Eğitimdeki Gelişmeler

25 Eyl

1876’da meşrutiyetin ilanı ile Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası yürürlüğe konmuştur. Ardından meclis açılmış ve Osmanlı Devleti’nin yönetim şekli meşrutiyet olmuştur. Ancak meşrutiyet, mutlakiyeti tamamen ortadan kaldıramamıştır. Kısa bir süre sonra da dönemin padişahı II. Abdülhamit, Osmanlı- Rus Savaşı’nı gerekçe göstererek … Read More »

İlk Türk Devletlerinde Eğitimi Etkileyen Dış Etkenler

25 Eyl

Türk çocuklarının eğitiminde, Türklere esir düşmüş yabancı memurlardan yararlanılması (serbest bırakılmak şartıyla) Çinceden yapılan çeviriler Tüccarlar vasıtasıyla meydana gelen kültür aktarımı Türk beyleriyle evlenen Çinli prenseslerin getirdiği, Çin kültür ve eğitimine ait fikirler Çeşitli nedenlerle Türk devletine sığınan Çinli düşünce … Read More »