Eğitim Tarihinin İlişikli Olduğu Bilimler ve Alanlar

25 Eyl

Her sosyal bilim, herhangi bir olay/olgunun kendisi ile ilgili yönünü incelemektedir. Oysa sosyal gerçeklik bir bütündür. Bu bütünlüğü açıklayabilmek için sosyal bilimler, iş birliği yapmak zorundadır. Sonuçta her bilim dalı, diğer bilimlere katkıda bulunarak ve onlardan faydalanarak varlığını sürdürmektedir. Tarih … Read More »

Selçuklu Medreseleri

25 Eyl

Medreselerin, hatta Türk medrese-mescit sisteminin doğuşunda, buyan veya vihara denen Budist manastırlarının büyük etkisi vardır. Bu manastırların yapılış amacı, Budist rahipleri yetiştirmek ve gezici Budist rahiplerine barınak sağlamaktı. Bu manastırlarda iki türlü öğrenci vardı: İslamiyet’teki sofilere benzer, inzivaya çekilen din … Read More »

Rasathaneler

25 Eyl

İnsanoğlu, eski çağlardan beri gökyüzünü izlemekten hep hoşlanmıştır. Bu merak dolu gözlemlerinden yola çıkarak takvimler oluşturmuş, denizciler için yol haritaları yapmış, hatta tarih boyunca gök cisimlerinin konumları ile şans ve kader arasında bağlantılar kurmaya çalışmış, uzayı incelemek amacıyla rasathaneler kurmuştur. … Read More »