Türk Eğitim Tarihinin Kapsamı, Amacı ve Önemi

25 Eyl
Eğitim ve öğretimle ilgili kavramların açıklanması, örneklendirilerek anlaşılmasının sağlanması, gerçekleştirilen eğitim uygulamalarının kavranması, dönemler arası benzerlik ve farklılıkların nedenlerinin açıklanması, günümüz uygulamalarının yorumlanması, bazı olgu, kavram, kurum, kuruluş ve anlayışların zaman içinde değişimi gibi konular Türk eğitim tarihinin kapsamına girer....
Read more »

Eğitim Tarihinin İlişikli Olduğu Bilimler ve Alanlar

25 Eyl
Her sosyal bilim, herhangi bir olay/olgunun kendisi ile ilgili yönünü incelemektedir. Oysa sosyal gerçeklik bir bütündür. Bu bütünlüğü açıklayabilmek için sosyal bilimler, iş birliği yapmak zorundadır. Sonuçta her bilim dalı, diğer bilimlere katkıda bulunarak ve onlardan faydalanarak varlığını sürdürmektedir. Tarih...
Read more »