Tarih Biliminin Faydalandığı Paleografya

20 Kas

Paleografya, eski yazıların çözümlenmesi ve özelliklerinin belirlenmesi bilimidir. Tarihçinin kullandığı belgeler değişik yazı çeşitleriyle yazılmış olabilir. Belgeler; hiyeroglif, çivi yazısı, Orhun, Uygur, Arap ve Latin alfabeleri ile yazılmış olabilir. Bu alfabeleri bilinmeden, belgeleri incelemek mümkün değildir. Türklerin tarihte yaptıkları göçler … Read More »

Kapsamına Göre Tarih Anlayışı

20 Kas

1- Genel Tarih Dünya tarihinin bir bütün olarak ele alınması ve incelenmesidir. Dünya tarihi, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların yüzyıllar boyunca geliştirdikleri uygarlıkların öyküsüdür. Bu öykü çeşitli madde başlıkları altında anlatılmıştır. Dünya tarihine ilişkin bilgiler, ayrıca ülkelere ilişkin maddelerin tarih bölümlerinde, ünlü … Read More »

Konulara Göre Tarih Anlayışı

19 Kas

1- Siyasi Tarih Toplumlar arası siyasi olaylar, savaşları, barışları içeren ve inceleyen tarih şeklidir. Devletlerin ortaya çıkışları, değişme, gelişme, yıkılışları ve devletler arası siyasi ilişkileri inceler. Siyasi türde yazılan eserler, genellikle olayların aktarılmasında kronolojik sıralamaya önem verirler. Temel amaç ise … Read More »

Yazılış Şekillerine Göre Tarih Anlayışı

19 Kas

1- Hikayeci Tarih (Öykücü) Anlayışı Helenizm devrinde olgunlaşan hikayeci anlayış, insanlık tarihinde uzun bir süre etkinliğini korumuştur. İnsan gelişmesini bilgi birikimi ile sağladığından, gerçekleştirdiği ilk örnekleri, uzun bir süreç içinde kullanmak zorunda kalmıştı. Hikayeci tarih türünde yazılmış eserlerde olaylar doğrudan … Read More »