Tarih Biliminin Özellikleri

30 Kas
2cevirme2.jpg

Tarih Tarih bilimi, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, medeniyet ve kültürlerini, toplulukların birbirleri ile olan ilişkilerini, zaman ve yer göstererek, neden sonuç ilişkileri çerçevesinde, yazılı belgelere dayandırarak, tarafsız bir şekilde inceleyen bilimdir. Tarih biliminin özellikleri : Tarihi bir olayın tekrar gerçekleşmesi mümkün değildir. … Read More »

Tarih Bilimine Giriş

29 Kas

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ ÖZET TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Tarih: İnsan ve insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek, sebep – sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak, objektif (tarafsız) bir biçimde açıklayan sosyal bilim dalına tarih denir. Tarih Biliminin … Read More »

Tarih Bilimi Diğer Bilimlerden Nasıl Yararlanır

28 Kas

1-COĞRAFYA Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir. Tarihi olayların oluşumu esnasında; İklim, yeryüzü şekilleri, ekonomik faaliyetler, konum vb.. coğrafi faktörler etkili olabilmektedir. Bu faktörlerin bilinmesi tarihi olayların tüm yönlerinin aydınlanmasında büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.     2-ARKEOLOJİ … Read More »