Kategori: Osmanlı’nın Arayış Yılları

17. Yüzyıl Islahatlarının Özellikleri 0

17. Yüzyıl Islahatlarının Özellikleri

17. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri – Kişilere bağlı kalmıştır. Devamlılık olmadığı için sonuca ulaşılamamıştır. – Nedenleri araştırılmadan sorunlara çözüm arandığı için kalıcı çözümler bulunamamıştır. – Avrupa’daki gelişmeler takip edilememiştir. – Yapılan ıslahatlar daha çok...

Yeni Ekonomik Model: Merkantilizm 0

Yeni Ekonomik Model: Merkantilizm

Coğrafi keşifler sonrası XVII. yüzyıl Avrupa’sında yeni bir ekonomik anlayış baş göstermiştir. Gelirlerini daha çok artırabilmek için Avrupalı devletlerin geliştirdiği merkantilizme göre bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahipse o kadar zengin...

Islahatlar 0

Islahatlar

Islahat, içinde bulunulan kötü durumu daha iyi duruma getirebilmek için yapılan değişiklik, düzeltme ve iyileştirmelerdir. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan isyanlar, devlet kurumlarındaki bozulmalar, savaşlarda hedeflenen başarının kazanılamaması devletin eski gücünde olmadığının göstergeleriydi. Gerek...

II. Osman (Genç Osman) Dönemi Islahatları 0

II. Osman (Genç Osman) Dönemi Islahatları

Islahat hareketlerine girişen ilk padişah II. Osman’dır. Ona göre devletin içinde bulunduğu karışık durumun sebebi adam kayırmalar, rüşvet ve kötü yönetimdi. Bu amaçla padişah yetkisini ve otoritesini artırmayı amaçlamıştır. Şeyhülislam ve ilmiye sınıfının yetkilerini...