Category: Osmanlı’nın Arayış Yılları

17. Yüzyıl Islahatlarının Özellikleri

17. Yüzyıl Islahatlarının Özellikleri

17. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri – Kişilere bağlı kalmıştır. Devamlılık olmadığı için sonuca ulaşılamamıştır. – Nedenleri araştırılmadan sorunlara çözüm arandığı için kalıcı çözümler bulunamamıştır. – Avrupa’daki gelişmeler takip edilememiştir. – Yapılan ıslahatlar daha çok...

Asya’nın Genel Durumu

Asya’nın Genel Durumu

XVII. yüzyılda Rusya, Asya’da güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla ilerleme yolundaki en büyük engeli ortadan kalkan Rusya, Orta Asya’ya doğru yayılmayı amaçlamıştır. Altın Orda Devleti’nin dağılmasıyla bu devletin...

İltizam ve Mukataa

İltizam ve Mukataa

Fatih Sultan Mehmet döneminde tımar dışında kalan bölgelerin vergilerini toplamak için getirilen bir düzendir. Bir bölgenin kanunla belirlenmiş vergisini toplayıp hazineye yatırma işidir. İhale ile belirlenen sistemde vergi kaynağı araziye mukataa, ihale sistemine iltizam,...

Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu

Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu

XVII. yüzyılda bütün Balkan Yarımadası dâhil olmak üzere Polonya’nın güneyinden Kafkasya’ya; Kuzey Afrika ve Habeşistan’dan Mora’ya ve Dalmaçya kıyılarına kadar olan bölge Osmanlı Devleti’nin denetimindeydi. Bu dönemde topraklarını bu kadar genişletmiş ve büyütmüş olmasına...

Otuz Yıl Savaşları (1618 – 1648)

Otuz Yıl Savaşları (1618 – 1648)

Kutsal Roma – Germen (Alman) İmparatoru II. Ferdinand protestanlığı ortadan kaldırmak için İspanya ile birlik olup diğer Avrupa devletlerine savaş açtı. Fransa, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Protestan Alman prenslikleri ile yapılan savaşları Kutsal Roma...

XVII. Yüzyılda Osmanlı-Avusturya İlişkileri

XVII. Yüzyılda Osmanlı-Avusturya İlişkileri

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Kanuni döneminde sağlanan barış ortamı 1593’te sınır ihlalleri ve vergiler yüzünden yeniden bozuldu. III. Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu Avusturya’ya karşı 1596’da Haçova Meydan Muharebesi’ni kazandı. Zaferden sonra Kanije ve...