Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi

9 Eki

İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesini çıkarlarına uygun bir şekilde yorumlayarak Anadolu’yu işgale başladılar. Osmanlı Hükûmeti yaşanan gelişmeler karşısında etkisiz kalıyordu. Osmanlı Devleti’nde çeşitli kesimlerden işgallere tepkiler geldi. 7. maddenin ülkenin işgaline zemin hazırladığını ve ordunun terhis edilmesiyle ülkenin … Read More »