Category: İlk Türk Devletleri

Türklerde At Kültürü

Tarih sahnesine at sırtında giren Türkler, bu asil hayvanı her zaman değerli bir varlık ve can yoldaşı bilmiştir. Tarih, Orta Asya bozkırlarında vahşi sürüler halinde bulduğu bu soylu hayvanı evcilleştiren ve ona ilk gönül...

Sadeddin Köpek

Sadettin Köpek ve Gıyaseddin Keyhüsrev

Alâeddin Keykubâd, o dönemde dünyayı alt-üst eden ve hiçbir devlet tarafından karşı konulamayan Moğol kudreti karşısında Moğol Kağanı Ögedey (Oktay) Han tarafından kendi cihan hâkimiyetlerini tanıması şartı ile tahtının başında kalabileceği şartını kabul etmiş,...

Bilecik’in Fethi ve Yarhisar Kalesi

Bilecik’in Zapt Edilmesi Osman Gazinin günden güne kuvvetlenmesini ve genişleme hareketini dikkatle takip eden Rum Tekfurları Osman Gaziyi hile ile öldürmeyi planladılar. Aralarında birlik kurdular. Harmankaya hakimi Köse Mihail’ide aralarına almak istediler. Yaptıkları plana...

Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devletinin Kuruluşu XIII. yy Anadolusu’nun siyasi çehresini şekillendiren Anadolu Türk Beyliklerinden en önemlisi Osmanlı Beyliğidir. Bu Türk beyliğinin Oğuzların sağ kolunu meydana getiren Gün Han boyuna bağlı kayılardan olduğu yapılan araştırmalar ile sabitleştirilmiştir....

Kayı Alpi Kara Mürsel ve Diğerleri

Kayı Boyu Alplerinden Kara Mürsel Kaynaklarda Orhan Bey zamanında sahnede görülür. Muhtemelen İzmit’in fethinde bulunmuştur. Orhan Bey İzmit’i büyük oğlu Süleyman Paşa’nın idaresine verdiğinde çevre illere de tayinler yapmıştı. Bu husus Aşıkpaşazade de; Kara...

Akça Koca Kimdir – Kayı Alpi

Kayı Boyu Alplerinden Akça Koca Ertuğrul ve Osman Gazi’nin en sadık ve namdar silah arkadaşlarındandır. Nitekim Osman Gazi’nin İnegöl beyi ile ilk çarpışmasından önce, danıştığı beyler arasında ve ardından vuku bulan muharebede o da vardır....