Category: En Uzun Yüzyıl

Dömeke Meydan Savaşı

1829 Edirne Antlaşması ile bağımsızlığını elde eden Yunanistan Megali İdea amacını hayata geçirmek için Etnikieterya Cemiyeti’ni kurmuştu. Bu cemiyetin kışkırtmaları sonucunda 1896’da Girit’te isyan çıktı. Müslüman Türklere uygulanan zulüm karşısında Osmanlı Devleti’nde büyük tepki...

Ermenilerin Kışkırtılması ve Örgütlenmeleri

Ermenilerin Kışkırtılması ve Örgütlenmeleri

Osmanlı yönetiminde yaşayan Ermeniler Fransız İhtilali’nden etkilenmemişlerdi. Bu durum Rusya’nın uğraşları sonucunda değişti. Rusya, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kafkaslardan Akdeniz’e ulaşabilmek için Doğu Anadolu’da yaşayan Ermenileri kışkırtmaya başladı. Rus propagandası Ermeniler üzerinde kısa...

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girmesi

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girmesi

I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti’nde padişah V. Mehmet Reşat’a rağmen yönetim, İttihat ve Terakki Fırkası’nın elinde idi. Savaş öncesinde Osmanlı Devleti ittifaklardan birine dâhil olmak istiyordu. Osmanlı Devleti İtilaf Devletleriyle birlikte savaşa katılmak...

Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839)

Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839)

– Müslüman ve Hristiyan bütün halkın ırz, namus, can ve mal güvenliği devletin güvencesi altında olacaktır. – Mahkemeler açık olarak yapılacak ve hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır. – Askerlik tüm Osmanlı halkı için geçerli olacak...