Category: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Rusya’nın Orta Asya’da Yayılması

Rusya, 16. yüzyılın başında Altın Ordu Devleti’nin yıkılmasından sonra Kafkasya’da ve Karadeniz’in kuzeyinde kurulan Kazan, Ejder ve Sibir hanlıklarını ele geçirmeye başlamıştı. 19. yüzyılda ise Kafkasya’yı ve Doğu Türkistan (Uygurların yaşadığı bölge) hariç Orta...

I. Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları

I. Dünya Savaşı, 1815 Viyana Kongresi ile temelleri atılan Avrupa siyasal haritasının değişmesine ve güçler dengesinin yeniden kurulmasına ortam hazırladı. Avusturya-Macaristan, Osmanlı, Rusya ve Alman İmparatorlukları dağılarak Macaristan, Yugoslavya, Çekoslovakya ve Polonya gibi yeni...

Türkiye’de Ekonomik Bunalım Yılları (1960-1980) 0

Türkiye’de Ekonomik Bunalım Yılları (1960-1980)

1960’tan itibaren planlı ve hızlı kalkınmayı hedefleyen yeni bir ekonomi anlayışı benimsendi. Devletin ekonomik, sosyal, kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükûmete danışmanlık yapmak ve belirlenen amaçlar için kalkınma planları hazırlamak amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kuruldu...