Category: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Börü Nedir, Börü Ne Demektir?

Türk kültüründe ve Türk tarihinde; kök börü, gök börü, gök kurt gibi kavram aralarında da geçen Börü ifadesi, Türk mitolojisinde, “Sürüyü koruyan; ama sürüden uzak durması gereken kurt.” anlamında kullanılır. Yani sürünün koruyucusu ve...

Başkurtlar ve Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti

Başkurtların bağımsızlıklarını kazanıp bugünkü vatanlarına yerleşmeleri 5-8. yüzyıllara kadar dayanmaktadır. Başkurtların esas büyük kütlesinin 9. yüzyılda Güney Urallar’da yaşadığı bilinmektedir. Ana kütleden bu yüzyıllar arasında ayrılmaya başlayan bazı Başkurt kabileleri Macarlarla birlikte göç ederek...

Rusların Orta Asya’yı İstilası

IX. yüzyılda Hazar Kağanlığı hakimiyeti altında yaşayan Slavlar, bu devletin yıkılmasından sonra XI. yüzyıldan itibaren Rusya’da Kiev, Moskova vb. knezlikler (prenslik) kurmuşlardır. Bunlar Altın Orda Devleti’nin (1227-1502) kurulmasıyla bu devletin egemenliğine girmişler; Altın Orda...

Ekim Devrimi Üzerine

Ekim Devrimi Dönemi Ekim Devrimi ile başlayan dönem bir anlamda bir geçiş dönemidir. Ancak biliniyor ki, bu geçiş, kapitalizmden sosyalizme geçiş gibi -basit- kavranabilen bir nitelikte değildir. Çarlık Rusyası’nın kıtasal boyutları ve ülkenin gelişmiş...

2. Balkan Savaşı 29 Haziran 1913

II. Balkan Savaşı II. Balkan Savaşının Nedenleri Londra Antlaşması’yla Bulgaristan, diğer Balkan devletlerinden daha geniş topraklar elde etmiş ve tarihinde ilk kez Ege Denizi’nde kıyılara sahip olmuştu. Bu durum Balkan devletleri arasındaki birliği bozdu....

Yeryüzünde Yaşamın Başlaması

Yeryüzünde Yaşamın Başlaması Düşünebilme ve düşündüğünü aktarabilme özelliğine sahip olan insanlarda ayrıca bir merak duygusu da vardır. İnsanlar merak duygusunu gidermek, hayatlarını kolaylaştırmak ve düzene sokmak için birtakım faaliyetlerde bulunurlar. Ateşin kullanılması, göçebelikten yerleşik...