|| En Yeni Başlıklar || Tarihte Bugün
- Mustafa Kemal’in Sofya Zamanları
- Mustafa Kemal’in İstanbul Zamanları
- Mustafa Kemal’in Manastır Zamanları
- Mustafa Kemal’in Selanik Zamanları
- Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal
- I. Dünya Savaşı ve Mustafa Kemal
- Trablusgarp Savaşı ve Mustafa Kemal
- 31 Mart Olayı ve Mustafa Kemal
- Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı ve 19 Mayıs 1919
- Mustafa Kemal’in Çocukluğu ve Eğitim Hayatı
- Mustafa Kemal’in Sporla İlgili Aldığı Kararlar
- Mustafa Kemal’in Spor Kulüpleriyle İlgisi
- Mustafa Kemal ve Genç Dernekleri
- Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK)
- Spor Dernekleri
- Türkiye Amatör Sporları Konfederasyonu
- Gençlik Spor Vakfı
- Spor Kulüpleri
- Spor Federasyonları
- Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü
- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dönemi
- Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
- Türk Spor Kurumuna Geçiş
- Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı (TİCİ)
- Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Sporun Gelişimi
- Futbol Oynayan İlk Türk
- Olimpiyatlarda Osmanlı Sporcuları
- İlk Spor Kulüpleri
- Selim Sırrı Tarcan
- Okullarımızda Beden Eğitimi ve Spor
- Yaya Koşusu
- Top Oyunu
- Tomak Oyunu
- Labut Atma Oyunu
- Gürz Kaldırma
- Tüfenk Atıcılığı
- Osmanlı Döneminde Cirit
- Osmanlı Döneminde Cündilik
- Ok Atıcılığı
- Osmanlı Döneminde Avcılık
- Osmanlı Döneminde Güreş Sporu
- Osmanlı Kuruluş Yıllarında Spor Faaliyetleri
- Orta Çağ İslam Devletlerinde Spor ve Türklerin Etkileri
- Harzemşahlarda Spor
- Horasan Türklerinde Spor
- Kazak Bayramlarında Spor
- Kırgız Dinî Törenlerinde Spor
- Selçuklularda Spor
- Tepük Sporu
- (06.03.2015)
 1919. III. Enternasyonal kuruldu.

1925. Takrir-i Sükun Kanunu'na dayanarak İstanbul'da 6 gazete ve dergi bakanlar kurulu kararıyla kapatıldı. Kapatılan yayınlar; Tevhid-i Efkar, İstiklal, Son Telgraf, Aydınlık, Sebilülreşat ve Orak Çekiç

1947. Milliyetçi öğrenciler Ankara'da Ulus Meydanında toplanarak solcular aleyhine gösteri yaptılar, solcu öğretim üyelerinin üniversiteden uzaklaştırılmasını istediler.

1949. Kadınlığı Koruma ve Sosyal Yardım Cemiyeti kuruldu. Cemiyet, kimsesiz kızlara ve dul kadınlara yardım etme amacını benimsedi.

1952. İstanbul'da yılın ilk aylarında işlenen cinayetlerde ciddi bir artış tespit edildi. Bunun üzerine nedenlerini araştırmak ve önleyici tedbirler alınmasını sağlamak amacıyla günü ilmi bir heyet toplandı. Vali ve Belediye Başkanı Fahrettin Gökay başkanlığında yapılan toplantıya uzman doktor, hukukçu, krimonoloji uzmanları katıldı. Toplantıda konuşmacılar cinayetlerin artışında film ve gazete haberlerinin de rol oynadığını, bunların bazı cahil kişileri özendirdiğini ileri sürdüler. Bazı konuşmacılar cezaların arttırılmasını, bazıları da eğitime önem verilmesini istediler.

1954. TBMM'de Türk Ceza Kanunu'nun161. maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi ve yeni bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı tartışmalara yol açtı. Tasarı üzerine konuşan Başbakan Menderes, "Bunu basın özgürlüğünü kısıtlamak için hazırlamadık, vatandaşların şeref, namus ve haysiyetleri söz konusudur. Vatandaşın bu memlekette iftiradan masun, korkusuz yaşamak hakkıdır.Vatandaşın namusunu teminat altına almak azmindeyiz" dedi. Muhalefet ise, "Bu kanun suiistimalleri gizleyecek" diyerek kanuna karşı çıktı.

1957. Afrika'da Altın Kıyısı, Gana ismini alarak bağımsızlığını ilan etti.

1961. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Türkiye üzerinden geçerken bir saatliğine Ankara'ya geldi ve Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'le bir saat görüştü. Gazetecilerin görüşme hakkında bilgi almak için ısrarlı sorularına Cemal Gürsel şu yanıtı verdi: "İngiltere kraliçesi ile ne konuşulursa onları konuştuk. Gazetecileri enterese edecek hiçbir şey de konuşulmadı. Ötesini siz de biliyorsunuz " dedi. Kamuoyunda Kraliçe'nin Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamını önlemek amacıyla görüştüğü konuşuuyordu.

1962. Ekrem Alican Yeni Türkiye Partisi genel başkanlığından istifa etti.

1969. Atatürk'ün yakın arkadaşlarından eski Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, eski Gaziantep Milletvekili Kılıç Ali ve eski Milli Eğitim Bakanı Cemal Hüsnü Taray törenle Yeni Türkiye Partisine girdi. Tevfik Rüştü Aras Atatürk'ün ölümünden bu yana ilk defa bir siyasi partiye üye oldu.

1970. İstanbul'da Sultanahmet İktisadi ve Ticaret Akademisi'nde 21 yıl önce bugün bir konferans veren Amerikalı Profesörün üzerine bir torba un dökülerek başına yumurta atıldı. Konferans sırasında salona giren bir grup genç "Kahrolsun Amerikan Uşakları", "Yankee go home" diye slogan atarak profesörün yanına ulaşmayı başararak, başından aşağı un döküp yumurta yağmuruna tuttular. Bu durum üzerine Amerikalı profesör konferansı yarıda bıraktı.

1972. MHP Niğde Senatörü Kudret Bayhan otomobille İtalya'dan Fransa'ya geçerken 30 milyon
dolarlık baz morfinle yakalandı. Yargılanan Kudret Bayhan15 yıl hapse mahkum oldu.

Adalet Komisyonu Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Jüseyin İnan'ın idam cezalarını onayladı.

1974. İngiltere'de seçimleri İşçi Partisi kazandı. Harold Wilson başbakan oldu.

Hilafetin kaldırılışının 50. yılı dolayısıyla PTT tarafından çıkarılması kararlaştırılılan seri pulların basımı Milli Selamet Partili bakanların önerisi üzerine durduruldu.

1977. 24 yıl önce bugün Başbakan Demirel 1 saat10 dakika süren bir televizyon konuşması yaptı.1977 bütçesinin hedeflerini anlattı ve "Bir milyondan başladık,100 milyara geldik. Türkiye trilyonları telaffuz etmeye alışmalıdır" dedi. Demirel 2000 yılında Türkiye'nin 400 milyar lira milli gelirle Almanya'nın üstünde olacağını söyledi. Ayrıca 2000 yılında fert başına düşen milli gelirin 5000 dolara yükseleceği müjdesini verdi.

1980. Maliye Bakanı İsmet Sezgin basına yaptığı bir açıklamada dünyada yiyecek maddesi ithal etmeyen birkaç ülkesinden biri olan Türkiye'nin bu özelliğini Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu yıl kaybettiğini söyledi. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan dolayı 1980 yılı içerisinde yağ ve şeker ithal edileceğini söyledi.

1981. Yunanistan Ege hava sahasındaki bazı kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.

1983. Resmi verilere göre son üç yılın fiyat artışları % 250 dolayında gerçekleşti. En çok artış KİT ürünlerinde oldu.

Eski Başbakan Yardımcısı Turgut Özal basına yaptığı bir açıklamada, "Türk sanayiini bu denli korumak ve fiyatların bu kadar yükselmesine izin vermek yanlıştır. Türk halkı sanayinin bugüne gelmesine çok yardım etmiştir. Bundan sonra sanayi halka hizmet etmelidir. Bunun yolu da rekabete razı olmaktır" dedi.

1984. Askeri Yargıtay Milliyet gazetesi yazarı Metin Toker ile yazı işleri müdürü Doğan Heper hakkında İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından verilen mahkumiyet kararını bozdu.

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yapılması önerilen askeri yardımda 39 milyon dolar kesinti yapılmasını kararlaştırarak, yardımı 716 milyon dolara indirdi.

60 bin öğrenciyi kapsayan öğrenci affı Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından onaylandı.

1986. Gösteri dünyasının önde gelen adlarından Egemen Bostancı Ankara'da öldü.

Basın tarafından "Basına Sansür Yasası" olarak tanımlanan "Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Yasası" TBMM'de kabul edildi.

1987. Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK kamplarını bombalamasını eleştiren İran ve Libya'yı yanıtlayan Ankara "Harekatın üçüncü bir ülkeyi ilgilendiren bir yönü yok" dedi.

IMF raporunda, Türkiye'de asgari ücretin son bir yılda yüzde 20 gerilediği belirtildi.

Erzincan Sıkıyönetim Mahkemesi'nde görülen Espiye Dev-Yol davasında1 sanık ölüm, 20 sanık 2-8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Herald of Free Enteprise adlı feribot Belçika'nın Zeebrugge Limanı açıklarında battı. 200 yolcu öldü.

1992. Güneş gazetesi mali kriz nedeniyle yayımına ara verdi.

1993. İstanbul'un Kartal ilçesinde bir eve düzenlenen polis baskınında aralarında Dev-Sol'un laderliğini ele geçirmeye çalışan Bedri Yağan'ın da bulunduğu üçü kadın beş kişi öldürüldü. Bedri Yağan, Gülcan Özgür, Hemşireler Derneği İstanbul şubesinin eski başkanı Menekşe Meral ve ev sahibi Rıfat Kasap ile eşi Asiye Fatma Kasap ödürülürken Rıfat ve Asiye çiftinin çocukları 2,5 yaşındaki Özgür ile 6 aylık Sabahat baskından sağ olarak kurtuldu. Bedri Yağan'ın babası oğlunun çatışma sonucu ölmediğini, infaz edildiğini, ölen militanların avukatları da, duvarlarda kurşun izi bulunmadığından, beş kişinin ele geçirilip işkenceyle öldürüldüğünü ileri sürdüler. SHP Merkez Yönetim Kurulu da, olatı yargısız infaz olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin1963'de Ankara Antlaşmasıyla başlattığı Avrupa'yla bütünleşme sürecinde bir adım daha atıldı. Avrupa Birliği üyesi15 ülke ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Antlaşması imzalandı. Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın imzaladığı antlaşma, taraflar arasında tarife indirimi ve ortak gümrük tarifesine uyum yükümlülüklerinin yanı sıra, Ankara'nın AB'nin ortak politikalarına uyumu da içeriyor. Türkiue bu antlaşmayla, Avrupa Birliğine tam üye olabilmek için bir dizi hukuki, mali, siyasi ve ekonomik reformu gerçekleştirmeyi de kabul etmiş oluyor. Özellikle insan hakları ve demokratikleşme konularındaki yasaların TBMM'den biran önce çıkarılması gerekiyor.

YDH (Yeni Demokrasi Hareketi) Genel Başkanı Cem Boyner'in, "Ordu demokrasiyi tehtid ediyor" sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatıldı.

Dev-Sol davası sanıklarından Latife Ereren, muhbir olduğu iddiasıyla Bayrampaşa Cezaevi'nde örgüt üyesi arkadaşları tarafından öldürüldü.

1998. TBMM Karma Komisyonu, DYP Mİlletvekili Mehmet Ağar'ın dokunulmazlığını, uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Öz'ün serbest bırakılmasını sağladığı iddialarını içeren dosya nedeniyle ikinci kez kaldıBugün Doğanlar:

1475. İtalyan Rönesansının en etkili kişiliklerinden heykeltraş, ressam, mimar ve şair Michelangelo .

1619. Fransız komedi yazarı Savinien Cyrano de Bergerac.

1844. Rus ulusal müziğine yaptığı katkılarla bilinen besteci, eğitmen ve yayıncı Nikolay Andreyeviç Rimskiy-Korsakov,


1874. Karl Marx'ın düşüncelerinin Rusya'ya uygulanışı konusunda ileri sürdüğü yerellik vurgusuyla tanınan Hıristiyan varoluşçuluğunun önde gelen sözcülerinden teolog ve filozof Nikolay Aleksandroviç Berdyayev.

1926. Polonya sinema okulunun önde gelen yönetmenlerinden Andrzej Wajda.

1928. Latin Amerika edebiyatında büyülü gerekçilik olarak bilinen akımın öncüsü 1982 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi romancı Gabriel García Márquez.

1929. Rusça yazdığı mizahi eserleriyle tıoplumsal sorunları eleştiren Abhaz yazar Fazıl İskender.

1937. 16 Haziran 1963'de fırlatılan uzay aracı Vostok 6 ile uzaya çıkan ilk kadın, Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova.


Bugün Ölenler:

1920. Çağdaş Türk edebiyatının öncülerinden öykücü Ömer Seyfettin. Ağdalı Osmanlıca yerine günlük konuşma dili olan sade
Türkçe'yi
yazı dili haline getirmekte büyük rolü olan Ömer Seyfettin'in öyküleri arasında Bomba, Harem, Yüksek Ökçeler, Gizli Mabet, Beyaz Lale, Tarih Ezeli Bir Tekerrür, romanları arasında Efruz Bey ve Yalnız Efe sayılabilir.

1935. Tiyatro yazarı İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci, Ankara'da.

1988. Klasik Türk müziği sanatçısı Mediha Demirkıran İstanbul'da.

1989. Şarkı sözü yazarı ve sunucu Fecri Ebcioğlu, İstanbul'da. Türkçe sözlü hafif müziğin yaygın olduğu dönemde çok sayıda yabancı şarkıya Türkçe sözler yazdı. Adamo, Marc Aryan, Patricia Carli onun şarkılarını seslendirdiler. En popüler şarkıları arasında "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş", "Her Yerde Kar Var", "Dünya Dönüyor", Boşvermişim Dünyaya", "Atlıkarınca" sayılabilir.

1995. 1950 kuşağı karikatüristlerinden Nehar Tüblek. İtalya'daki Bordighera-Altın Palmiye yarışması, Yugoslavya'daki Üsküp mizah yarışması ve İtalya'daki Tolentino karikatür yarışmasında birincilik ödülleri kazanan Nehar Tüblek Amcabey, Karikatür, Akbaba, Şaka dergilerinde çalıştı. Akşam, Yeni Gazete, Hürriyet ve Günaydın gazetelerinde çizdi.

Tarih Bilimi / Bilimsel Tarih Bilgisi
http://www.tarihbilimi.gen.tr
Tarih platformu; tarihi gerçekleri ortaya çıkarmak ve tarih bilgisini paylaşmak amacı taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: tarih, tarih bilimi, uygarlık tarihi, tarih ve medeniyet, tarihi çağlar, tarihi olaylar, sınav tarih, soru tarih, kpss tarih, tarihi gerçekler


tarih | felsefe | biyoloji